Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs języka niderlandzkiego dla początkujących

Prowadzący: mgr Małgorzata Łyczykowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ niderlandzki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 28.03.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 4.04.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 11.04.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 18.04.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 9.05.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 16.05.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 23.05.2017 18:30 - 20:00
9. wtorek 30.05.2017 18:30 - 20:00
10. wtorek 6.06.2017 18:30 - 20:00
11. wtorek 13.06.2017 18:30 - 20:00
12. wtorek 20.06.2017 18:30 - 20:00
13. wtorek 27.06.2017 18:30 - 20:45
14. wtorek 4.07.2017 18:30 - 20:45

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie podstaw języka niderlandzkiego lub osiągnięcie wyższego poziomu znajomości języka (w zależności od poziomu, na którym będzie odbywał się kurs); możliwość przygotowania się do zdawania certyfikatu CNaVT; zaznajomienie się z językiem używanym w wybranej dziedzinie; poprawa płynności komunikacji w języku niderlandzkim poprzez konwersacje; poznanie kulturowych aspektów Holandii i Belgii; poznanie metod samodzielnego rozwijania swoich kompetencji językowych.

Tematyka kursu

Zagadnienia kursu związane są z nauką języka niderlandzkiego z możliwością rozszerzenia nauki słownictwa o wybraną dziedzinę tematyczną. Tematyka kursu obejmuje poza aspektami językowymi również naukę o elementach kulturowych Holandii i Belgii. Dodatkowym aspektem wchodzącym w tematykę kursu jest zapoznanie słuchaczy z ceryfikatem CNaVT i możliwościami przygotowania się do niego

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • będą zaznajomieni z podstawami języka niderlandzkiego lub osiągną wyższy poziomu znajomości języka;
  • będą posiadali podstawową wiedzą na temat egzaminu CNaVT i możliwości przygotowania się do jego zdawania;
  • będą zaznajomieni ze słownictwem używanym w wybranej dziedzinie;
  • będą zdolni płynniej komunikować się w języku niderlandzkim i rozumieć mowę natywnych użytkowników języka;
  • będą zaznajomieni z elementami kulturowymi Holandii i Belgii;
  • będą znali metody samodzielnego poszerzania swoich kompetencji językowych.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o wybrany w zależności od poziomu kursu podręcznik oraz materiały przygotowane przez prowadzącego, materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; zadania na platformie e-learningowej; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny