Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs języka niderlandzkiego- kontynuacja

Prowadzący: mgr Małgorzata Łyczykowska


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 430,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/niderladzki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.03.2018
Zamknięcie zapisów: 19.03.2018
Min. liczba uczestników: 13
Limit miejsc: 18

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 4.04.2018 16:45 - 18:15
2. środa 11.04.2018 16:45 - 18:15
3. środa 18.04.2018 16:45 - 18:15
4. środa 25.04.2018 16:45 - 18:45
5. środa 9.05.2018 16:45 - 18:45
6. środa 16.05.2018 16:45 - 18:45
7. środa 23.05.2018 16:45 - 18:15
8. środa 30.05.2018 16:45 - 18:15
9. środa 6.06.2018 16:45 - 18:15
10. środa 13.06.2018 16:45 - 18:15
11. środa 20.06.2018 16:45 - 18:15
12. środa 27.06.2018 16:45 - 18:15
13. środa 4.07.2018 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie poznanych podczas pierwszego poziomu kursu podstaw języka niderlandzkiego; możliwość przygotowania się do zdawania certyfikatu CNaVT; poprawa płynności komunikacji w języku niderlandzkim poprzez konwersacje; pogłębianie wiedzy na temat kulturowych aspektów Holandii i Belgii; poznawanie kolejnych metod samodzielnego rozwijania swoich kompetencji językowych.

Tematyka kursu

Kurs jest kontynuacją nauki języka niderlandzkiego rozpoczętej podczas poprzedniej edycji kursów Uniwersytetu Otwartego (kursanci opanowali podstawowe słownictwo związane z danymi osobowymi, życiem codziennym – rodzina, poruszanie się po mieście, codzienne czynności, umawianie się, „small talk“). Tematyka kursu obejmuje poza aspektami językowymi również naukę o elementach kulturowych Holandii i Belgii. Dodatkowym aspektem wchodzącym w tematykę kursu jest zapoznanie słuchaczy z ceryfikatem CNaVT i możliwościami przygotowania się do niego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • osiągną wyższy poziom znajomości języka;
  • będą posiadali podstawową wiedzą na temat egzaminu CNaVT i możliwości przygotowania się do jego zdawania;
  • będą zdolni płynniej komunikować się w języku niderlandzkim i rozumieć mowę natywnych użytkowników języka;
  • będą zaznajomieni z elementami kulturowymi Holandii i Belgii;
  • będą znali metody samodzielnego poszerzania swoich kompetencji językowych.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o podręcznik oraz materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; zadania na platformie e-learningowej; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny