Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs języka włoskiego praktycznego dla architektów i projektantów wnętrz oraz designerów

Prowadzący: mgr Joanna Bartkowiak


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 17:30 - 19:00
2. środa 27.01.2021 17:30 - 19:00
3. wtorek 2.02.2021 17:30 - 19:00
4. środa 3.02.2021 17:30 - 19:00
5. wtorek 9.02.2021 17:30 - 19:00
6. środa 10.02.2021 17:30 - 19:00
7. wtorek 16.03.2021 17:30 - 19:00
8. środa 17.03.2021 17:30 - 19:00
9. wtorek 23.03.2021 17:30 - 19:00
10. środa 24.03.2021 17:30 - 19:00
11. wtorek 30.03.2021 17:30 - 19:00
12. środa 31.03.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest uczenie, głównie przez konwersacje oraz ćwiczenia kreatywne i symulacje sytuacji zawodowych, praktycznego języka włoskiego użytecznego w pracy projektowej we Włoszech, lub w międzynarodowym zespole. W trakcie kursu uczestnicy będą rozmawiać o projektach, przygotowywać dokumentację projektową, ćwiczyć rozmowy prezentacyjne klient/projektant lub szef projektu/projektant. Jak przeprowadzić rozmowę z włoskim klientem i uzyskać od niego warunki brzegowe i wytyczne projektowe, jak zaprezentować własną koncepcję przełożonemu, kolegom z zespołu lub klientowi, jak opisać rysunki techniczne. Kurs ma na celu nie tylko naukę, lecz również budowanie umiejętności komunikacyjnych zgodnych z profilem zawodowym.

Tematyka kursu

  1. Spotkanie zapoznawcze: jak się nazywasz, przedstaw siebie klientowi, pracodawcy, kolegom, opowiedz o swoim doświadczeniu zawodowym.
  2. Analiza wybranych projektów światowej architektury i wzornictwa – burza mózgów, praca w grupach, omawianie projektów, ćwiczenia ze słuchu na rozumienie włoskiego projektanta opowiadającego o własnym projekcie – konfrontacja.
  3. Projektujemy dom: analiza wybranych projektów różnych budynków mieszkalnych oraz ich wyposażenia - leksyka.
  4. Proste ćwiczenia kreatywno projektowe w zespołach – analiza tematu, burza mózgów, dyskusje, przygotowanie wspólnej koncepcji.
  5. Praca w grupach nad koncepcją, budowanie aparatu leksykalnego i umiejętności komunikacyjnych, przygotowanie opisu technicznego.
  6. Prezentacje projektów poszczególnych grup, dyskusja, zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, obrona.
  7. Symulacja spotkań z klientem, wytyczne brzegowe, zbieranie danych, dyskusja.
  8. Prezentacja projektów, przedstawienie adekwatności rozwiązań, omawianie w symulacji z klientem, dyskusja.
  9. Ćwiczenie pisania po włosku – opis projektu, opis rysunków, ćwiczenie indywidualne.
  10. Podsumowanie. Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z projektami i ich prezentacją w języku włoskim. Omówienie w języku włoskim ofert najważniejszych włoskich producentów oświetlenia, mebli, wyposażenia i materiałów wykończeniowych. Burza mózgów.

Efekty kształcenia

Wiedza: słuchacz zna zasady komunikacji baranżowej w języku włoskim, zna podstawowe słownictwo związane z projektowaniem, materiałami wykończeniowymi, elementami wyposażenia, opisem rysunków technicznych, zna struktury gramatyczne umożliwiające prowadzenie prezentacji i negocjacji.

Umiejętności: umie prawidłowo opisać rysunki techniczne i napisać opis projektowy, umie przedstawić koncepcję projektową i projekt właściwy w sposób komunikatywny.

Kompetencje społeczne: umie negocjować rozwiązania projektowe i zna podstawy językowe pracy w zespole projektowym

Metody pracy

Laboratorium/warsztaty kreatywne, ćwiczenia praktyczne z elementami konwersacji, prezentacje, burza mózgów, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny