Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs pisania scenariuszy

Prowadzący: mgr Anna Kapczyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.01.2019 18:00 - 19:30
2. środa 6.02.2019 18:00 - 19:30
3. środa 13.02.2019 18:00 - 19:30
4. środa 20.02.2019 18:00 - 19:30
5. środa 27.02.2019 18:00 - 19:30
6. środa 6.03.2019 18:00 - 19:30
7. środa 13.03.2019 18:00 - 19:30
8. środa 20.03.2019 18:00 - 19:30
9. środa 27.03.2019 18:00 - 19:30
10. środa 3.04.2019 18:00 - 19:30
11. środa 10.04.2019 18:00 - 19:30
12. środa 17.04.2019 18:00 - 19:30
13. środa 24.04.2019 18:00 - 19:30
14. środa 8.05.2019 18:00 - 19:30
15. środa 15.05.2019 18:00 - 19:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praktyczna nauka pisania scenariuszy.

Tematyka kursu

Kreowanie postaci, tworzenie fabuły, budowanie napięcia, wprowadzanie elementów zaskoczenia i zwrotów akcji, istota puenty, adaptacja utworów literackich na potrzeby scenariusza.

Efekty kształcenia

Wiedza: Na kursie uczestnik pozna tajniki opowiadania historii,  typy bohaterów i cechy dobrego filmu reklamowego, dowie się skąd brać pomysły na scenariusze oraz jaka jest rola postaci drugoplanowych.

Umiejętności: Po kursie uczestnik będzie potrafił sam napisać scenariusz, autorski lub adaptację istniejącego utworu literackiego oraz scenariusz krótkiego filmiku przyciągającego uwagę widza.

Kompetencje społeczne: Umiejętność pisania scenariuszy jest przydatna prowadzącym koła i zespoły teatralne, ale również bardzo pomocna przy tworzeniu popularnych filmików reklamowych oraz przy organizacji imprez, happeningów i eventów.

Metody pracy

Praca warsztatowa: uczestnicy będą poznawali metody pisania scenariuszy i w oparciu o zdobyte informacje będą tworzyli własny scenariusz. Teksty na poszczególnych etapach będą omawiane w grupie, dzięki temu kursanci będą się uczyli również od siebie nawzajem, a każdy sam decyduje o ostatecznym kształcie własnego tekstu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca zaliczeniowa – autorski scenariusz.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów