Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs pisania scenariuszy

Prowadzący: mgr Anna Kapczyńska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 17:30 - 19:00
2. środa 3.02.2021 17:30 - 19:00
3. środa 10.02.2021 17:30 - 19:00
4. środa 17.02.2021 17:30 - 19:00
5. środa 24.02.2021 17:30 - 19:00
6. środa 3.03.2021 17:30 - 19:00
7. środa 10.03.2021 17:30 - 19:00
8. środa 17.03.2021 17:30 - 19:00
9. środa 24.03.2021 17:30 - 19:00
10. środa 31.03.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

 

Cele kursu

Praktyczna nauka pisania scenariuszy.

Tematyka kursu

Omawianie poszczególnych etapów powstawania scenariusza: szukanie pomysłu na scenariusz, konstruowanie intrygującej fabuły, kreowanie wiarygodnych postaci, droga bohatera, budowanie napięcia, praktyczne ćwiczenia i grupowe omawianie efektów pracy poszczególnych etapów pracy pisarskiej uczestników.

Efekty kształcenia

Wiedza: Na kursie uczestnik pozna tajniki opowiadania historii,  typy bohaterów i cechy dobrego filmu reklamowego, dowie się skąd brać pomysły na scenariusze oraz jaka jest rola postaci drugoplanowych.

Umiejętności: Po kursie uczestnik będzie potrafił sam napisać scenariusz, autorski lub adaptację istniejącego utworu literackiego oraz scenariusz krótkiego filmiku przyciągającego uwagę widza.

Kompetencje społeczne: Umiejętność pisania scenariuszy jest przydatna prowadzącym koła i zespoły teatralne, ale również bardzo pomocna przy tworzeniu popularnych filmików reklamowych oraz przy organizacji imprez, happeningów i eventów.

Metody pracy

Praca warsztatowa: uczestnicy będą poznawali zasady pisania scenariuszy i w oparciu o zdobyte informacje będą tworzyli własny scenariusz. Teksty na poszczególnych etapach będą omawiane w grupie, dzięki temu kursanci będą się uczyli również od siebie nawzajem. Każdy uczestnik będzie miał okazję stworzyć swój unikalny scenariusz.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca zaliczeniowa – autorski scenariusz.