Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy jęz. tureckiego A2

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 17:00 - 19:15
2. środa 1.02.2023 17:00 - 19:15
3. środa 8.02.2023 17:00 - 19:15
4. środa 15.02.2023 17:00 - 19:15
5. środa 22.02.2023 17:00 - 19:15
6. środa 1.03.2023 17:00 - 19:15
7. środa 8.03.2023 17:00 - 19:15
8. środa 15.03.2023 17:00 - 19:15
9. środa 22.03.2023 17:00 - 19:15
10. środa 29.03.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku tureckim na poziomie A2.

Tematyka kursu

  1. Życie codzienne
  2. Życie rodzinne
  3. Szkoła i praca
  4. Zainteresowania
  5. Zakupy
  6. Plany na przyszłość
  7. Dialogi sytuacyjne

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

konstruuje proste wypowiedzi ustne A2

rozumie wypowiedzi na poziomie A2

zna słownictwo na poziomie A2

posługuje się w praktyce konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A2

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

Metody pracy

Konwersatoria, ćwiczenia leksykalne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.