Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy jęz. tureckiego A2- konwersacje

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:00 - 19:15
2. środa 3.11.2021 17:00 - 19:15
3. środa 10.11.2021 17:00 - 19:15
4. środa 17.11.2021 17:00 - 19:15
5. środa 24.11.2021 17:00 - 19:15
6. środa 1.12.2021 17:00 - 19:15
7. środa 8.12.2021 17:00 - 19:15
8. środa 15.12.2021 17:00 - 19:15
9. środa 22.12.2021 17:00 - 19:15
10. środa 29.12.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku tureckim na poziomie A2.

Tematyka kursu

  1. Życie codzienne
  2. Życie rodzinne
  3. Szkoła i praca
  4. Zainteresowania
  5. Zakupy
  6. Plany na przyszłość
  7. Dialogi sytuacyjne

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

konstruuje proste wypowiedzi ustne A2

rozumie wypowiedzi na poziomie A1

zna słownictwo na poziomie A2

posługuje się w praktyce konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A2

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

Metody pracy

Konwersatoria, ćwiczenia leksykalne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.