Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs podstawowy języka arabskiego

Prowadzący: mgr Abed Shahin


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 19.03.2018 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 26.03.2018 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 9.04.2018 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 16.04.2018 16:00 - 18:15
6. poniedziałek 23.04.2018 16:00 - 18:15
7. poniedziałek 7.05.2018 16:00 - 18:15
8. poniedziałek 14.05.2018 16:00 - 18:15
9. poniedziałek 21.05.2018 16:00 - 18:15
10. poniedziałek 28.05.2018 16:00 - 18:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie) w zakresie języka arabskiego na poziomie A1.

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem.

Nabycie umiejętności porozumienia się w języku arabskim na poziomie A1.

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury arabskiej (dla zainteresowanych możliwa praktyka dialektu jordańskiego).

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka arabskiego.
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki.
  3. Czas przeszły – opisywanie zdarzeń z przeszłości.
  4. Czas teraźniejszy- podstawowe czasowniki,  dni tygodnia,  życie codzienne, opis domu, opis miasta, opis samego siebie, proste dialogi.
  5. Czas przyszły – godziny, podróżowanie, proste dialogi.
  6. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody, kolory.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Potrafi pisać i czytać na poziomie A1.

Konstruuje proste zdania na poziomie A1.

Konstruuje proste wypowiedzi ustne na poziomie A1.

Rozumie proste wypowiedzi w języku arabskim (w tym wypowiedzi z mieszanką słówek dialektu jordańskiego)

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A1.

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1.

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury arabskiej.

Ma wiedzę o miejscu dialektu jordańskiego wśród języków świata i zna najważniejsze jego cechy.

Metody pracy

e-learning, elementy gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów