Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs podstawowy języka arabskiego

Prowadzący: mgr Abed Shahin


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 19.03.2018 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 26.03.2018 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 9.04.2018 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 16.04.2018 16:00 - 18:15
6. poniedziałek 23.04.2018 16:00 - 18:15
7. poniedziałek 7.05.2018 16:00 - 18:15
8. poniedziałek 14.05.2018 16:00 - 18:15
9. poniedziałek 21.05.2018 16:00 - 18:15
10. poniedziałek 28.05.2018 16:00 - 18:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie) w zakresie języka arabskiego na poziomie A1.

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem.

Nabycie umiejętności porozumienia się w języku arabskim na poziomie A1.

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury arabskiej (dla zainteresowanych możliwa praktyka dialektu jordańskiego).

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka arabskiego.
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki.
  3. Czas przeszły – opisywanie zdarzeń z przeszłości.
  4. Czas teraźniejszy- podstawowe czasowniki,  dni tygodnia,  życie codzienne, opis domu, opis miasta, opis samego siebie, proste dialogi.
  5. Czas przyszły – godziny, podróżowanie, proste dialogi.
  6. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody, kolory.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Potrafi pisać i czytać na poziomie A1.

Konstruuje proste zdania na poziomie A1.

Konstruuje proste wypowiedzi ustne na poziomie A1.

Rozumie proste wypowiedzi w języku arabskim (w tym wypowiedzi z mieszanką słówek dialektu jordańskiego)

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A1.

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1.

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury arabskiej.

Ma wiedzę o miejscu dialektu jordańskiego wśród języków świata i zna najważniejsze jego cechy.

Metody pracy

e-learning, elementy gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.