Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka mongolskiego

Prowadzący: dr Otgonsuch Cagaan


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ mongolski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 8.03.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.03.2019 17:30 - 19:15
2. czwartek 28.03.2019 17:30 - 19:15
3. czwartek 4.04.2019 17:30 - 19:15
4. czwartek 11.04.2019 17:30 - 19:15
5. czwartek 18.04.2019 17:30 - 19:15
6. czwartek 25.04.2019 17:30 - 19:15
7. czwartek 9.05.2019 17:30 - 19:15
8. czwartek 16.05.2019 17:30 - 19:15
9. czwartek 23.05.2019 17:30 - 19:15
10. czwartek 30.05.2019 17:30 - 19:15
11. czwartek 6.06.2019 17:30 - 19:15
12. czwartek 13.06.2019 17:30 - 19:15
13. czwartek 20.06.2019 17:30 - 19:15
14. czwartek 27.06.2019 17:30 - 19:15
15. czwartek 4.07.2019 17:30 - 19:15

Katedra Orientalistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienia z podstawowym słownictwem, formami gramatycznymi języka mongolskiego i zaznajomienia z aspektami z pogranicza języka i kultury Mongolii.

Tematyka kursu

Podstawowe wiadomości o języku mongolskim, słownictwo związane z typowymi sytuacjami dnia codziennego, podróży i aspektami kultury Mongolii.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu tworzy zdania z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych, zna podstawowe słownictwo oraz pisze i czyta na poziomie podstawowym. Rozumie uwarunkowania społeczno-kulturowe Mongolii.

Metody pracy

Wprowadzenie tematów, powtórzenie, ćwiczenie indywidualne i w grupie, lektura tekstów, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.