Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka mongolskiego

Prowadzący: dr Otgonsuch Cagaan


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ mongolski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.03.2019 17:30 - 19:15
2. czwartek 28.03.2019 17:30 - 19:15
3. czwartek 4.04.2019 17:30 - 19:15
4. czwartek 11.04.2019 17:30 - 19:15
5. czwartek 18.04.2019 17:30 - 19:15
6. czwartek 25.04.2019 17:30 - 19:15
7. czwartek 9.05.2019 17:30 - 19:15
8. czwartek 16.05.2019 17:30 - 19:15
9. czwartek 23.05.2019 17:30 - 19:15
10. czwartek 30.05.2019 17:30 - 19:15
11. czwartek 6.06.2019 17:30 - 19:15
12. czwartek 13.06.2019 17:30 - 19:15
13. czwartek 20.06.2019 17:30 - 19:15
14. czwartek 27.06.2019 17:30 - 19:15
15. czwartek 4.07.2019 17:30 - 19:15

Katedra Orientalistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienia z podstawowym słownictwem, formami gramatycznymi języka mongolskiego i zaznajomienia z aspektami z pogranicza języka i kultury Mongolii.

Tematyka kursu

Podstawowe wiadomości o języku mongolskim, słownictwo związane z typowymi sytuacjami dnia codziennego, podróży i aspektami kultury Mongolii.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu tworzy zdania z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych, zna podstawowe słownictwo oraz pisze i czyta na poziomie podstawowym. Rozumie uwarunkowania społeczno-kulturowe Mongolii.

Metody pracy

Wprowadzenie tematów, powtórzenie, ćwiczenie indywidualne i w grupie, lektura tekstów, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów