Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy języka rumuńskiego

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rumuński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.10.2022 18:30 - 20:00
2. środa 9.11.2022 18:30 - 20:00
3. środa 16.11.2022 18:30 - 20:00
4. środa 23.11.2022 18:30 - 20:00
5. środa 30.11.2022 18:30 - 20:00
6. środa 7.12.2022 18:30 - 20:00
7. środa 14.12.2022 18:30 - 20:00
8. środa 21.12.2022 18:30 - 20:00
9. środa 4.01.2023 18:30 - 20:00
10. środa 11.01.2023 18:30 - 20:00
11. środa 18.01.2023 18:30 - 20:00
12. środa 25.01.2023 18:30 - 20:00
13. środa 1.02.2023 18:30 - 20:00
14. środa 8.02.2023 18:30 - 20:00
15. środa 15.02.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

1/ wprowadzenie podstawowego słownictwa z najważniejszych dziedzin życia codziennego oraz rozwijanie umiejętności jego stosowania i wzbogacania

2/ wprowadzenie podstawowych form i struktur gramatycznych oraz rozwijanie umiejętności ich stosowania

3/ rozwijanie umiejętności rozumienia krótkich, nieskomplikowanych tekstów oraz odnajdywania w nich konkretnych, przewidywalnych informacji

4/ rozwijanie umiejętności redagowania prostych tekstów o charakterze narracyjnym, informacyjnym i użytkowym

5/ rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu prostych, wyraźnie i powoli artykułowanych wypowiedzi na tematy związane z tematyką zajęć

6/ rozwijanie umiejętności reagowania w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzenia prostych wypowiedzi

7/ przekazanie podstawowych informacji na temat realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii 

 

Tematyka kursu

1/ słownictwo z najważniejszych dziedzin życia codziennego: podstawowa etykieta językowa, przedstawianie siebie i innych, czas i pogoda, człowiek i rodzina, dom i czynności codzienne, jedzenie

2/ podstawowe formy i struktury gramatyczne: czasownik – bezokolicznik, czas teraźniejszy (czasowniki regularne i nieregularne); rzeczownik – liczba pojedyncza i mnoga, rodzajnik określony i nieokreślony, dopełniacz-celownik imion; przymiotnik – odmiana przez rodzaje; zaimki – osobowe, wskazujące i dzierżawcze; przyimki

3/ zapis dialogów i krótkie teksty narracyjne, jak również proste teksty i materiały oryginalne dotyczące życia codziennego

4/ proste nagrania dotyczące życia codziennego

5/ informacje na temat realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii

Efekty uczenia się

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

1/ zna i stosuje podstawowe słownictwo z najważniejszych dziedzin życia codziennego

2/ zna i stosuje podstawowe formy i struktury gramatyczne

3/ rozumie krótkie, nieskomplikowane dialogi i teksty

4/ redaguje proste teksty na podstawowe tematy

5/ rozumie proste, wyraźnie i powoli artykułowane wypowiedzi związane z tematyką zajęć

6/ potrafi reagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzyć proste wypowiedzi

7/ posiada ogólną orientację w realiach kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka obcego, w tym:

  • praca z tekstem
  • odsłuchy audio
  • ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
  • symulacja różnych sytuacji komunikacyjnych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów