Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy języka rumuńskiego

Prowadzący: dr Justyna Teodorowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rumuński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 18:30 - 20:00
2. środa 5.04.2023 18:30 - 20:00
3. środa 12.04.2023 18:30 - 20:00
4. środa 19.04.2023 18:30 - 20:00
5. środa 26.04.2023 18:30 - 20:00
6. środa 10.05.2023 18:30 - 20:00
7. środa 17.05.2023 18:30 - 20:00
8. środa 24.05.2023 18:30 - 20:00
9. środa 31.05.2023 18:30 - 20:00
10. środa 7.06.2023 18:30 - 20:00
11. środa 14.06.2023 18:30 - 20:00
12. środa 21.06.2023 18:30 - 20:00
13. środa 28.06.2023 18:30 - 20:00
14. środa 5.07.2023 18:30 - 20:00
15. środa 12.07.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy podstawowych kompetencji językowych takich jak:

-  rozumienie ze słuchu prostych wypowiedzi

-  rozumienie krótkich tekstów pisanych

-  konstruowanie prostych wypowiedzi

-  redagowanie prostych tekstów o charakterze narracyjnym, informacyjnym i użytkowym.

Uczestnicy kursu poznają również pragmatyczny i kulturowy kontekst użycia poznanych zagadnień językowych.

Tematyka kursu

) słownictwo dotyczące najważniejszych dziedzin życia codziennego: zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny), przedstawianie siebie i innych, czas i pogoda, człowiek i jego otoczenie, rodzina, dom, codzienne czynności, ubiór, jedzenie

2) podstawowe zagadnienia gramatyczne: czasowniki regularne i nieregularne – bezokolicznik, czas teraźniejszy; rzeczowniki – rodzaj, liczba pojedyncza i mnoga, rodzajnik określony i nieokreślony, dopełniacz-celownik imion; przymiotniki – rodzaj, liczba pojedyncza i mnoga; zaimki – osobowe, wskazujące i dzierżawcze; przyimki

3) rozwijanie umiejętności rozumienia krótkich tekstów narracyjnych oraz nagrań dotyczących życia codziennego

4) rozwijanie umiejętności konstruowania prostych wypowiedzi ustnych, dialogów, a także redagowania krótkich tekstów pisanych

5) podstawowe informacje dotyczące realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

1) zna i potrafi zastosować podstawowe słownictwo dotyczące najważniejszych dziedzin życia codziennego

2) zna i potrafi zastosować podstawowe formy i struktury gramatyczne

3) rozumie proste dialogi i teksty

4) rozumie ze słuchu proste, wyraźnie i powoli artykułowane wypowiedzi związane z tematyką zajęć

5) potrafi reagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzyć proste wypowiedzi

6) redaguje proste teksty na podstawowe tematy

7) posiada podstawową wiedzę na temat realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii.

Metody pracy

  • praca z tekstem
  • wykorzystanie materiałów audiowizualnych
  • ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
  • symulacja sytuacji komunikacyjnych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.