Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy języka rumuńskiego- kontynuacja

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rumuński/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.02.2023 18:30 - 20:00
2. środa 1.03.2023 18:30 - 20:00
3. środa 8.03.2023 18:30 - 20:00
4. środa 15.03.2023 18:30 - 20:00
5. środa 22.03.2023 18:30 - 20:00
6. środa 29.03.2023 18:30 - 20:00
7. środa 5.04.2023 18:30 - 20:00
8. środa 12.04.2023 18:30 - 20:00
9. środa 19.04.2023 18:30 - 20:00
10. środa 26.04.2023 18:30 - 20:00
11. środa 10.05.2023 18:30 - 20:00
12. środa 17.05.2023 18:30 - 20:00
13. środa 24.05.2023 18:30 - 20:00
14. środa 31.05.2023 18:30 - 20:00
15. środa 7.06.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

1/ wprowadzenie podstawowego słownictwa z najważniejszych dziedzin życia codziennego oraz rozwijanie umiejętności jego stosowania i wzbogacania

2/ wprowadzenie podstawowych form i struktur gramatycznych oraz rozwijanie umiejętności ich stosowania

3/ rozwijanie umiejętności rozumienia krótkich, nieskomplikowanych tekstów oraz odnajdywania w nich konkretnych, przewidywalnych informacji

4/ rozwijanie umiejętności redagowania prostych tekstów o charakterze narracyjnym, informacyjnym i użytkowym

5/ rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu prostych, wyraźnie i powoli artykułowanych wypowiedzi na tematy związane z tematyką zajęć

6/ rozwijanie umiejętności reagowania w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzenia prostych wypowiedzi

7/ przekazanie podstawowych informacji na temat realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii 

Tematyka kursu

1/ słownictwo z najważniejszych dziedzin życia codziennego: zakupy, szkoła, praca i czas wolny, podróże, zdrowie

2/ podstawowe formy i struktury gramatyczne: czasownik – czas teraźniejszy, czasowniki modalne i tryb łączący, czasowniki zwrotne, czas przeszły perfect compus, czasy przyszłe; rzeczownik – dopełniacz-celownik, biernik; przymiotnik – dopełniacz-celownik, stopniowanie; zaimki osobowe w celowniku i bierniku, dopełniacz-celownik zaimków wskazujących i dzierżawczych; przyimki

3/ zapis dialogów i krótkie teksty narracyjne, jak również proste teksty i materiały oryginalne dotyczące życia codziennego

4/ proste nagrania dotyczące życia codziennego

5/ informacje na temat realiów kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii

Efekty uczenia się

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz/ka:

1/ zna i stosuje podstawowe słownictwo z najważniejszych dziedzin życia codziennego

2/ zna i stosuje podstawowe formy i struktury gramatyczne

3/ rozumie krótkie, nieskomplikowane dialogi i teksty

4/ redaguje proste teksty na podstawowe tematy

5/ rozumie proste, wyraźnie i powoli artykułowane wypowiedzi związane z tematyką zajęć

6/ potrafi reagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzyć proste wypowiedzi

7/ posiada ogólną orientację w realiach kulturowych i społecznych współczesnej Rumunii

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka obcego, w tym:

  • praca z tekstem
  • odsłuchy audio
  • ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
  • symulacja różnych sytuacji komunikacyjnych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny i ustny.