Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka tureckiego

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 26.10.2020 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 2.11.2020 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 9.11.2020 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 16.11.2020 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 23.11.2020 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 30.11.2020 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 7.12.2020 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 14.12.2020 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 21.12.2020 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 28.12.2020 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A1,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka tureckiego
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki
  3. Orzeczenie imienne, pojęcia var i yok, przedmioty codziennego użytku, proste dialogi, opis samego siebie, opis domu, opis miasta
  4. Czas teraźniejszy, przypadki, podstawowe czasowniki, życie codzienne, godziny
  5. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody
  6. Czas przeszły zaświadczony, opisywanie zdarzeń z przeszłości

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

ma wiedzę o miejscu języka tureckiego wśród języków świata,

zna najważniejsze cechy charakterystyczne języka tureckiego,

konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A1,

rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A1,

zna podstawowe słownictwo na poziomie A1,

posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1,

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

Zajęcia lektoratowe z elementami gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny