Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs podstawowy języka tureckiego

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 22.01.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 29.01.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 5.02.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 12.02.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 19.02.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 26.02.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 5.03.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 19:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A1,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka tureckiego
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki
  3. Orzeczenie imienne, pojęcia var i yok, przedmioty codziennego użytku, proste dialogi, opis samego siebie, opis domu, opis miasta
  4. Czas teraźniejszy, przypadki, podstawowe czasowniki, życie codzienne, godziny
  5. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody
  6. Czas przeszły zaświadczony, opisywanie zdarzeń z przeszłości

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Ma wiedzę o miejscu języka tureckiego wśród języków świata

Zna najważniejsze cechy charakterystyczne języka tureckiego

Konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A1

Rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A1

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A1

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

Metody pracy

B-learning, tj. klasyczny lektorat języka obcego z wykorzystaniem uniwersyteckiej platformy Moodle dla pracy własnej studentów; elementy gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów