Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka tureckiego

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.10.2021 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 8.11.2021 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 15.11.2021 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 22.11.2021 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 29.11.2021 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 6.12.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 13.12.2021 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 20.12.2021 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 3.01.2022 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 10.01.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A1,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka tureckiego
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki
  3. Orzeczenie imienne, pojęcia var i yok, przedmioty codziennego użytku, proste dialogi, opis samego siebie, opis domu, opis miasta
  4. Czas teraźniejszy, przypadki, podstawowe czasowniki, życie codzienne, godziny
  5. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody
  6. Czas przeszły zaświadczony, opisywanie zdarzeń z przeszłości

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student:

ma wiedzę o miejscu języka tureckiego wśród języków świata,

zna najważniejsze cechy charakterystyczne języka tureckiego,

konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A1,

rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A1,

zna podstawowe słownictwo na poziomie A1,

posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1,

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

Standardowy lektorat języka obcego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny