Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka tureckiego

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 22.10.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 29.10.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 5.11.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 12.11.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 19.11.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 26.11.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 3.12.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 10.12.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 17.12.2018 17:00 - 19:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A1,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Podstawowe cechy języka tureckiego
  2. Alfabet, podstawowe zwroty, liczebniki
  3. Orzeczenie imienne, pojęcia var i yok, przedmioty codziennego użytku, proste dialogi, opis samego siebie, opis domu, opis miasta
  4. Czas teraźniejszy, przypadki, podstawowe czasowniki, życie codzienne, godziny
  5. Konstrukcje dzierżawcze, opis rodziny, opis wyglądu i charakteru, zawody
  6. Czas przeszły zaświadczony, opisywanie zdarzeń z przeszłości

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

ma wiedzę o miejscu języka tureckiego wśród języków świata,

zna najważniejsze cechy charakterystyczne języka tureckiego,

konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A1,

rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A1,

zna podstawowe słownictwo na poziomie A1,

posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1,

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

Zajęcia lektoratowe z elementami gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny