Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka tureckiego- część 3

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 31.05.2021 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 7.06.2021 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 14.06.2021 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 21.06.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A2,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A2,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Czas przyszły, plany na przyszłość
  2. Czas przeszły niezaświadczony, opis wydarzeń z przeszłości, bajki, plotki
  3. Aoryst, przyzwyczajenia, nawyki, czynności regularne
  4. Tryb możliwości, umiejętności

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A2

Rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A2

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A2

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A2

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka obcego. Zajęcia on-line.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny