Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs podstawowy języka tureckiego- kontynuacja

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 4.06.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 11.06.2018 17:00 - 19:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A2,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A2,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Czas przeszły zaświadczony - rozszerzenie
  2. Tryb rozkazujący, jedzenie, kuchnia, opis drogi
  3. Czas przyszły, plany na przyszłość
  4. Czas przeszły niezaświadczony, opis wydarzeń z przeszłości, bajki, plotki

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A2

Rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A2

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A2

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A2

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

B-learning, tj. klasyczny lektorat języka obcego z wykorzystaniem uniwersyteckiej platformy Moodle dla pracy własnej studentów; elementy gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny