Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs podstawowy języka tureckiego- kontynuacja

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 4.06.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 11.06.2018 17:00 - 19:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A2,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A2,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Czas przeszły zaświadczony - rozszerzenie
  2. Tryb rozkazujący, jedzenie, kuchnia, opis drogi
  3. Czas przyszły, plany na przyszłość
  4. Czas przeszły niezaświadczony, opis wydarzeń z przeszłości, bajki, plotki

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A2

Rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A2

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A2

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A2

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

B-learning, tj. klasyczny lektorat języka obcego z wykorzystaniem uniwersyteckiej platformy Moodle dla pracy własnej studentów; elementy gier i zabaw językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów