Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka tureckiego- kontynuacja

Prowadzący: mgr Radosław Andrzejewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/turecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.01.2021 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 1.02.2021 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 8.02.2021 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 15.02.2021 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 22.02.2021 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 1.03.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 8.03.2021 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 15.03.2021 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 22.03.2021 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) w zakresie języka tureckiego na poziomie A1+,

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem,

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie A1+,

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury tureckiej.

Tematyka kursu

  1. Czas przeszły zaświadczony - rozszerzenie
  2. Tryb rozkazujący, jedzenie, kuchnia, opis drogi
  3. Czas przyszły, plany na przyszłość
  4. Czas przeszły niezaświadczony, opis wydarzeń z przeszłości, bajki, plotki

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

Konstruuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A1+

Rozumie proste wypowiedzi w języku tureckim na poziomie A1+

Zna podstawowe słownictwo na poziomie A1+

Posługuje się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi na poziomie A1+

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej.

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka obcego. Zajęcia on-line.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny