Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka węgierskiego-część 2

Prowadzący: mgr Németh Szabolcs


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ węgierski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:00 - 18:30
2. środa 30.10.2019 17:00 - 18:30
3. środa 6.11.2019 17:00 - 18:30
4. środa 13.11.2019 17:00 - 18:30
5. środa 20.11.2019 17:00 - 18:30
6. środa 27.11.2019 17:00 - 18:30
7. środa 4.12.2019 17:00 - 18:30
8. środa 11.12.2019 17:00 - 18:30
9. środa 18.12.2019 17:00 - 18:30
10. środa 8.01.2020 17:00 - 18:30
11. środa 15.01.2020 17:00 - 18:30
12. środa 22.01.2020 17:00 - 18:30
13. środa 29.01.2020 17:00 - 18:30
14. środa 5.02.2020 17:00 - 18:30
15. środa 12.02.2020 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zdobycie podstawowych kompetencji i sprawności w języku węgierskim umożliwiających uczestniczenie w komunikacji językowej - tj. opanowanie podstawowych zjawisk gramatycznych i pragmatycznych (dotyczących użycia języka) oraz słownictwa podstawowego. W ramach zajęć zostaną poruszone również tematy związane z aktualnym kontekstem kulturowym.

Tematyka kursu

 1. Dzierżawczość w języku węgierskim.
  2. Stopniowanie przymiotników.
  3. Dokonane / niedokonane formy czasowników.
  4. Odmiana czasownika - czas przeszły.
  5. Określona odmiana czasowników.

Sytuacje komunikacyjne:
Podróżowanie (komunikacja miejska, samochód, pociąg), rezerwacja noclegu, rozmowa o rodzinie i pracy, wyrażanie opinii typu „lubię / nie lubię”.

Efekty kształcenia

Uczący się potrafi podać proste opisy osób i zjawisk, krótko przedstawić warunki życia lub pracy, nazwać codzienne rutynowe czynności i rzeczy lubiane / nielubiane, posługując się nieskomplikowanymi zwrotami i zdaniami.

Metody pracy

wprowadzenie tematów, ćwiczenia (w parach, w grupach, indiwidualnie), metody audiowizualne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny oraz krótka konwersacja

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów