Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs przygotowawczy do testu IELTS Academic (stopień zaawansowania grupy: poziom B2-C1)

Prowadzący: mgr Bartosz Brzoza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 18.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 18

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 27.10.2020 16:40 - 18:10
2. czwartek 29.10.2020 16:40 - 18:10
3. wtorek 3.11.2020 16:40 - 18:10
4. czwartek 5.11.2020 16:40 - 18:10
5. wtorek 10.11.2020 16:40 - 18:10
6. czwartek 12.11.2020 16:40 - 18:10
7. wtorek 17.11.2020 16:40 - 18:10
8. czwartek 19.11.2020 16:40 - 18:10
9. wtorek 24.11.2020 16:40 - 18:10
10. czwartek 26.11.2020 16:40 - 18:10
11. wtorek 1.12.2020 16:40 - 18:10
12. czwartek 3.12.2020 16:40 - 18:10
13. wtorek 8.12.2020 16:40 - 18:10
14. czwartek 10.12.2020 16:40 - 18:10
15. wtorek 15.12.2020 16:40 - 18:10

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z formatem i zadaniami testu IELTS (International English Language Testing System) w wersji Academic oraz kompleksowe przygotowanie uczestników na poziomie B2/C1 do podejścia do testu IELTS.

Tematyka kursu

Przegląd struktury testu IELTS, omówienie i ćwiczenie podstawowych typów zadań spotykanych na teście, ćwiczenie tworzenia wypowiedzi ustnych oraz pisemnych właściwych dla testu, przegląd technik i strategii egzaminacyjnych, przegląd kryteriów oceniania stosowanych na teście. Dodatkowo podnoszenie kompetencji w zakresie ogólnej wiedzy leksykalno-gramatycznej i podstawowych umiejętności językowych w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Efekty kształcenia

Osiągnięcie pełnej znajomości formatu testu i wiedzy na temat spotykanych na nim zadań, przygotowanie do zdania testu z wysokim wynikiem.

Metody pracy

Między innymi praca z podręcznikiem i dodatkowymi materiałami w postaci arkuszy testu IELTS. Praca indywidualna oraz w grupach dwuosobowych, próbne symulacje testu ustnego z informacją zwrotną od prowadzącego, tworzenie wypowiedzi pisemnych.

UWAGA! Do kosztów kursu należy doliczyć koszt zakupu podręcznika w wysokości ok. 100 PLN.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny oraz ustny, zgodnie z zadaniami spotykanymi na teście IELTS. Test będzie wymagał stworzenia 2 wypowiedzi pisemnych oraz produkcji 3 typów wypowiedzi ustnych.