Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs przygotowawczy do testu IELTS Academic (stopień zaawansowania grupy: poziom B2-C1)

Prowadzący: mgr Bartosz Brzoza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 375,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 16:45 - 18:15
2. wtorek 22.10.2019 16:45 - 18:15
3. czwartek 24.10.2019 16:45 - 18:15
4. wtorek 29.10.2019 16:45 - 18:15
5. wtorek 5.11.2019 16:45 - 18:15
6. czwartek 7.11.2019 16:45 - 18:15
7. czwartek 14.11.2019 16:45 - 18:15
8. wtorek 19.11.2019 16:45 - 18:15
9. czwartek 21.11.2019 16:45 - 18:15
10. wtorek 26.11.2019 16:45 - 18:15
11. czwartek 28.11.2019 16:45 - 18:15
12. wtorek 3.12.2019 16:45 - 18:15
13. czwartek 5.12.2019 16:45 - 18:15
14. wtorek 10.12.2019 16:45 - 18:15
15. czwartek 12.12.2019 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z formatem i zadaniami testu IELTS (International English Language Testing System) w wersji Academic oraz kompleksowe przygotowanie uczestników na poziomie B2/C1 do podejścia do testu IELTS.

Tematyka kursu

Przegląd struktury testu IELTS, omówienie i ćwiczenie podstawowych typów zadań spotykanych na teście, ćwiczenie tworzenia wypowiedzi ustnych oraz pisemnych właściwych dla testu, przegląd technik i strategii egzaminacyjnych, przegląd kryteriów oceniania stosowanych na teście. Dodatkowo podnoszenie kompetencji w zakresie ogólnej wiedzy leksykalno-gramatycznej i podstawowych umiejętności językowych w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Efekty kształcenia

Osiągnięcie pełnej znajomości formatu testu i wiedzy na temat spotykanych na nim zadań, przygotowanie do zdania testu z wysokim wynikiem.

Metody pracy

Między innymi praca z podręcznikiem i dodatkowymi materiałami w postaci arkuszy testu IELTS. Praca indywidualna oraz w grupach dwuosobowych, próbne symulacje testu ustnego z informacją zwrotną od prowadzącego, tworzenie wypowiedzi pisemnych.

UWAGA! Do kosztów kursu należy doliczyć koszt zakupu podręcznika.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny oraz ustny, zgodnie z zadaniami spotykanymi na teście IELTS. Test będzie wymagał stworzenia 2 wypowiedzi pisemnych oraz produkcji 3 typów wypowiedzi ustnych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów