Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Laboratorium myśli

Prowadzący: mgr Stefaniya Abbasova


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.03.2023 17:00 - 18:30
2. środa 8.03.2023 17:00 - 18:30
3. środa 15.03.2023 17:00 - 18:30
4. środa 22.03.2023 17:00 - 18:30
5. środa 29.03.2023 17:00 - 18:30
6. środa 5.04.2023 17:00 - 18:30
7. środa 12.04.2023 17:00 - 19:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

-Interdyscyplinarne podejście do edukacji
-Poznanie różnych typów myślenia
-Rozwój kreatywnego myślenia
-Rozwój krytycznego myślenia
-Rozwój inteligencji emocjonalnej

Tematyka kursu

-Pojęcie “edukacja” w dniu dzisiejszym. Skuteczne formy nauki. (Warsztat 45 min)
-Podmiot/tożsamość/samorozwój. (Warsztat 1,5 godz. “Z czego się składa moje własne “Ja”?”)
-Inteligencja emocjonalna. (Warsztat 1,5 godz. “Mapa emocji”)
-Edukacja a społeczeństwo. (Warsztat 1,5 godz. “Jednostka a społeczeństwo”)
-Relacje: personalne i interpersonalne (Warsztat 1,5 godz. “Dwa światy”)
-Komunikacja, praca zespołowa, problem-solving skills.(Warsztat 1,5 godz. “Kształt myśli”)
- Postęp, społeczeństwo, edukacja. (Warsztat 1,5 godz. “Tworzymy, wytwarzamy”)
-Myślenie kreatywne/Myślenie krytyczne (Warsztat 1,5 godz. “Narzędzie przyszłości”)

Efekty uczenia się

Podczas działań warsztatowych powołana zostanie nowa jakość. Podczas działań i rozmów
stworzone będą sytuacje, gdzie uczestnik będzie motywowany do myślenia, odkrywania
niestandardowych rozwiązań, do dotknięcia czegoś, co jest dla niego nowym doświadczeniem,
do próby formułowania własnych poglądów oraz do kreacji i rozwoju. Takiego rodzaju działania
pomogą aktywować różne typy myślenia oraz stworzyć przestrzeń dla rozwoju osobistego.
-Zostanie rozwinięta umiejętność krytycznego myślenia.
-Zostanie rozwinięta umiejętność kreatywnego myślenia.
-Pogłębienie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej
-Poznanie różnych typów myślenia oraz wyrazu.
-Wgłębienie się w pojęcia “edukacja”, “samorozwój”, “tożsamość”, “lifelong learning”.

 

Metody pracy

Warsztat, ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.