Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Language and coaching. Jak rozwinąć potencjał swój (ucznia) w nauce języków obcych?

Prowadzący: mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.02.2023 17:30 - 20:00
2. poniedziałek 6.03.2023 17:30 - 20:00
3. poniedziałek 13.03.2023 17:30 - 20:00
4. poniedziałek 20.03.2023 17:30 - 20:00
5. poniedziałek 27.03.2023 17:30 - 20:00
6. poniedziałek 3.04.2023 17:30 - 20:00
7. poniedziałek 17.04.2023 17:30 - 20:00
8. poniedziałek 24.04.2023 17:30 - 20:00
9. poniedziałek 8.05.2023 17:30 - 20:00
10. poniedziałek 15.05.2023 17:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Poszerzenie wiedzy na temat roli samoświadomości w nauce języków obcych i udanego funkcjonowania jako osoba dwu/wielojęzyczna - zmiana stereotypowego myślenia o sobie i o własnym potencjale językowym.

Wykształcenie umiejętności definiowania własnych uwarunkowań indywidualnych w procesie uczenia się języków obcych i komunikacji obcojęzycznej - pogłębienie świadomości własnych oczekiwań, zasobów i barier w komunikacji obcojęzycznej.

Zdobycie umiejętności zaprojektowania działań, które pomogą wykorzystać indywidualne zasoby i rozwinąć potencjał w nauce języków obcych.

Zwiększenie poziomu samoakceptacji i radości z nauki języka i kontaktów interkulturowych.

Tematyka kursu

Samopoznanie i samoświadomość w nauce języków obcych - uwarunkowania indywidualne a kompetencje językowe

Moje uwarunkowania indywidualne – proces samopoznania (definiowanie celów, planowanie, motywacja, przekonania wspierające i ograniczające w nauce języków obcych)

Obszary i strategie zarządzania sobą w celu optymalnego uczenia się języków obcych i funkcjonowania jako osoba dwu/wielojęzyczna

Coaching i autocoaching w nauce języków obcych

Planowanie i realizowanie własnego rozwoju osobistego / rozwoju osobistego innych

Efekty uczenia się

Uczestnik umie/potrafi:

- określić rolę samopoznania i samoświadomości w kształceniu językowym i wskazać na obszary i potrzeby jej rozwijania w celu optymalnego funkcjonowania jako osoba dwu/wielojęzyczna

 

- dokonać analizy (własnych) uwarunkowań indywidualnych i wskazać na ich powiązanie z nauką języków obcych oraz optymalnym funkcjonowaniem jako osoba dwu/wielojęzyczna

 

- zarządzać (swoimi) uwarunkowaniami indywidualnymi w celu optymalizacji procesu uczenia się języków obcych i optymalnego funkcjonowania jako osoba dwu/wielojęzyczna

Metody pracy

Prezentacja z dyskusją, analiza przypadków, metody warsztatowe i aktywizujące


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

przygotowanie portfolio lub prezentacji dotyczącej samopoznania / własnego rozwoju językowego i zaprezentowanie jej w czasie indywidualnej rozmowy z prowadzącą