Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Latynoskie ścieżki- konwersacje po hiszpańsku o Ameryce Łacińskiej na poziomie B1

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 6.11.2023 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 13.11.2023 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 20.11.2023 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 27.11.2023 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 4.12.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 11.12.2023 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 18.12.2023 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 8.01.2024 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 15.01.2024 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 22.01.2024 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i ukierunkowany jest na ogólne zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, politycznymi i kulturalnymi, które wpłynęły na ukształtowanie się współczesnej Ameryki Łacińskiej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

 1. Geografia i polityka. Najciekawsze regiony w Ameryce Łacińskiej. Topografia, regiony geograficzne, podział polityczny. Jaka jest różnica między Ameryką Łacińską a Ameryką Południową i Ameryką Środkową a Karaibami? Jaka jest etymologia niektórych nazw geograficznych, np. Kuba, Kolumbia i Meksyk?
 2. Odkrycia geograficzne i okres kolonialny. Najważniejsze postaci i wydarzenia. Kim byli Kortez i Moctezuma, Pizarro i Atahualpa? Jakie są widoczne konsekwencje kolonializmu we współczesnej Ameryce Łacińskiej?
 3. Wiek XIX wiekiem Niepodległości. Jak powstały państwa latynoamerykańskie? Kim byli Simón Bolívar i José Martí?
 4. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Kto uważa się za „Indianina”? Kto posługuje się językami rdzennymi obecnie i w jakiej sytuacji? Przykład języka nahuatl i kultury duchowej i materialnej społeczności Nahua w Meksyku. Terminologia: „Indianin” czy „rdzenny mieszkaniec”?
 5. Afrykańczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Kim są Afrolatynoamerykanie? Niewolnictwo, negritud, santería, Tercera Raíz. Synkretyzm religijny na przykładzie Kuby.
 6. Europejczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Kim są Kreole? Czym jest metysaż, transkulturacja i akulturacja? Polacy w Ameryce Łacińskiej. Przykład Argentyny.
 7. Tango (i inne gatunki muzyczne) – taniec, muzyka i film. La revancha del tango w wykonaniu Gotan Project. Film Tango Carlosa Saury jako historia Argentyny pokazana poprzez tango.
 8. Hawana (i inne miasta) w muzyce, fotografii i filmie. Muzyka Habáname Carlosa Vareli, fotografie z Fleitas Cuba Collection Carlosa Alberto.
 9. Meksykańskie filmy o Meksyku. Roma Alfonsa Cuaróna i Przepiórki w płatkach róży Alfonsa Araua.
 10. Kuchnia i produkty Ameryki Łacińskiej. Co Ameryka Łacińska dała światu?

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, politycznych i kulturalnych, które miały miejsce w Ameryce Łacińskiej oraz na temat kultury materialnej tego subkontynentu. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim o różnych zjawiskach kulturowych (np. metysaż) i poszerzą swoje słownictwo ogólne i tematyczne. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego.  

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów