Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Latynoskie ścieżki- konwersacje po hiszpańsku o Ameryce Łacińskiej na poziomie B2 i B2+

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 15:00 - 16:30
2. środa 5.04.2023 15:00 - 16:30
3. środa 12.04.2023 15:00 - 16:30
4. środa 19.04.2023 15:00 - 16:30
5. środa 26.04.2023 15:00 - 16:30
6. środa 10.05.2023 15:00 - 16:30
7. środa 17.05.2023 15:00 - 16:30
8. środa 24.05.2023 15:00 - 16:30
9. środa 31.05.2023 15:00 - 16:30
10. środa 7.06.2023 15:00 - 16:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i ukierunkowany jest na ogólne zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, politycznymi i kulturalnymi, które wpłynęły na ukształtowanie się współczesnej Ameryki Łacińskiej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

  1. Geografia i polityka. Najciekawsze regiony w Ameryce Łacińskiej. Topografia, regiony geograficzne, podział polityczny. Jaka jest różnica między Ameryką Łacińską a Ameryką Południową i Ameryką Środkową a Karaibami? Jaka jest etymologia niektórych nazw geograficznych, np. Kuba, Kolumbia i Meksyk?
  2. Odkrycia geograficzne i okres kolonialny. Najważniejsze postaci i wydarzenia. Kim byli Kortez i Moctezuma, Pizarro i Atahualpa? Jakie są widoczne konsekwencje kolonializmu we współczesnej Ameryce Łacińskiej?
  3. Wiek XIX wiekiem Niepodległości. Jak powstały państwa latynoamerykańskie? Kim byli Simón Bolívar i José Martí?
  4. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Kto uważa się za Indianina? Kto posługuje się językami indiańskimi obecnie i w jakiej sytuacji? Przykład języka nahuatl i kultury duchowej i materialnej Indian Nahua w Meksyku. Teminologia: „Indianin” czy „rdzenny mieszkaniec”.
  5. Afrykańczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Niewolnictwo, negritud, santería, Tercera Raíz. Synkretyzm religijny na przykładzie Kuby.
  6. Europejczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Kim są Kreole? Czym jest metysaż, transkulturacja i akulturacja? Polacy w Ameryce Łacińskiej. Przykład Kuby i Argentyny.
  7. Tango (i inne gatunki muzyczne) – taniec, muzyka i film. La revancha del tango w wykonaniu Gotan Project. Film Tango Carlosa Saury jako historia Argentyny pokazana poprzez tango.
  8. Hawana (i inne miasta) w muzyce, fotografii i filmie. Muzyka Habáname Carlosa Vareli, fotografie z Fleitas Cuba Collection Carlosa Alberto.
  9. Meksykańskie filmy o Meksyku. Y tu mamá también i Roma Alfonsa Cuaróna.
  10. Kuchnia i produkty Ameryki Łacińskiej. Co Ameryka Łacińska dała światu?

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, politycznych i kulturalnych, które miały miejsce w Ameryce Łacińskiej oraz na temat kultury materialnej tego subkontynentu. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim o różnych zjawiskach kulturowych (np. metysaż) i poszerzą swoje słownictwo ogólne i tematyczne. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego.  

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.