Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Latynoskie ścieżki-konwersacje po hiszpańsku o Ameryce Łacińskiej na poziomie B2 i B2 plus

Prowadzący: dr Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 28.10.2019 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 4.11.2019 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 18.11.2019 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 25.11.2019 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 2.12.2019 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 9.12.2019 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 16.12.2019 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 13.01.2020 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 20.01.2020 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i ukierunkowany jest na ogólne zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, politycznymi i kulturalnymi, które wpłynęły na ukształtowanie się współczesnej Ameryki Łacińskiej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

 1. Geografia i polityka w Ameryce Łacińskiej. Topografia, najważniejsze organizacje o lokalnej i światowej renomie. Jaka jest różnica między Ameryką Łacińską a Ameryką Południową i Ameryką Środkową a Karaibami? Co to jest NAFTA i Cono Sur? Jaka jest etymologia niektórych nazw geograficznych, np. Kuba, Kolumbia i Meksyk?
 2. Odkrycia geograficzne i okres kolonialny. Najważniejsze postaci i wydarzenia. Kim byli Kortez i Moctezuma, Pizarro i Atahualpa? Jakie są widoczne konsekwencje kolonializmu we współczesnej Ameryce Łacińskiej?
 3. Wiek XIX wiekiem niepodległości. Jak powstały państwa latynoamerykańskie? Kim byli Simón Bolívar i José Martí? Blaski i cienie sąsiedztwa z USA.
 4. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Kto uważa się za Indianina? Kto posługuje się językami indiańskimi obecnie i w jakiej sytuacji? Przykład języka nahuatl i kultury duchowej i materialnej Indian Nahua w Meksyku.
 5. Afrykańczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Niewolnictwo, negritud, santería, Tercera Raíz. Synkretyzm religijny na przykładzie Kuby.
 6. Europejczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Kim są Kreole? Czym jest metysaż, transkulturacja i akulturacja? Przykład Kuby i Argentyny.
 7. Tango – taniec, muzyka, literatura i film. La revancha del tango w wykonaniu Gotan Project. Film Tango Carlosa Saury jako historia Argentyny pokazana poprzez tango. Jorge Luis Borges i Julio Cortázar o tangu w swojej literaturze.
 8. Hawana w muzyce, fotografii i filmie. Muzyka Habáname Carlosa Vareli, fotografie z Fleitas Cuba Collection Carlosa Alberto, dokument El arte nuevo de hacer ruinas Floriana Borchmeyera.
 9. Meksykańskie filmy o Meksyku. Y tu mamá también i Roma Alfonsa Cuaróna.
 10. Polacy w Ameryce Łacińskiej. Kto, dokąd, kiedy i w jakim celu emigrował z Polski do Ameryki Łacińskiej?

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, politycznych i kulturalnych, które miały miejsce w Ameryce Łacińskiej. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim na temat ich przebiegu i osób w nich uczestniczących. W zakresie języka hiszpańskiego poszerzą swoje słownictwo ogólne i przyswoją nowe słownictwo tematyczne. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego. 

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia w parach i grupach, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów