Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Latynoskie ścieżki-konwersacje po hiszpańsku o Ameryce Łacińskiej na poziomie B2 i B2 plus

Prowadzący: dr hab. Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 18:00 - 19:30
2. wtorek 2.02.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 9.02.2021 18:00 - 19:30
4. wtorek 16.02.2021 18:00 - 19:30
5. wtorek 23.02.2021 18:00 - 19:30
6. wtorek 2.03.2021 18:00 - 19:30
7. wtorek 9.03.2021 18:00 - 19:30
8. wtorek 16.03.2021 18:00 - 19:30
9. wtorek 30.03.2021 18:00 - 19:30
10. wtorek 6.04.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i ukierunkowany jest na ogólne zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, politycznymi i kulturalnymi, które wpłynęły na ukształtowanie się współczesnej Ameryki Łacińskiej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

  1. Geografia i polityka w Ameryce Łacińskiej. Topografia, najważniejsze organizacje o lokalnej i światowej renomie. Jaka jest różnica między Ameryką Łacińską a Ameryką Południową i Ameryką Środkową a Karaibami? Co to jest NAFTA i Cono Sur? Jaka jest etymologia niektórych nazw geograficznych, np. Kuba, Kolumbia i Meksyk?
  2. Odkrycia geograficzne i okres kolonialny. Najważniejsze postaci i wydarzenia. Kim byli Kortez i Moctezuma, Pizarro i Atahualpa? Jakie są widoczne konsekwencje kolonializmu we współczesnej Ameryce Łacińskiej?
  3. Wiek XIX wiekiem niepodległości. Jak powstały państwa latynoamerykańskie? Kim byli Simón Bolívar i José Martí? Blaski i cienie sąsiedztwa z USA.
  4. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Kto uważa się za Indianina? Kto posługuje się językami indiańskimi obecnie i w jakiej sytuacji? Przykład języka nahuatl i kultury duchowej i materialnej Indian Nahua w Meksyku.
  5. Afrykańczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Niewolnictwo, negritud, santería, Tercera Raíz. Synkretyzm religijny na przykładzie Kuby.
  6. Europejczycy na kontynencie latynoamerykańskim. Kim są Kreole? Czym jest metysaż, transkulturacja i akulturacja? Przykład Kuby i Argentyny.
  7. Tango – taniec, muzyka, literatura i film. La revancha del tango w wykonaniu Gotan Project. Film Tango Carlosa Saury jako historia Argentyny pokazana poprzez tango. Jorge Luis Borges i Julio Cortázar o tangu w swojej literaturze.
  8. Hawana w muzyce, fotografii i filmie. Muzyka Habáname Carlosa Vareli, fotografie z Fleitas Cuba Collection Carlosa Alberto, dokument El arte nuevo de hacer ruinas Floriana Borchmeyera.
  9. Meksykańskie filmy o Meksyku. Y tu mamá también i Roma Alfonsa Cuaróna.
  10. Polacy w Ameryce Łacińskiej. Kto, dokąd, kiedy i w jakim celu emigrował z Polski do Ameryki Łacińskiej?

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, politycznych i kulturalnych, które miały miejsce w Ameryce Łacińskiej. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim na temat ich przebiegu i osób w nich uczestniczących. W zakresie języka hiszpańskiego poszerzą swoje słownictwo ogólne i przyswoją nowe słownictwo tematyczne. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego. 

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia w parach i grupach, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.