Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Leki- mechanizmy działania, interakcje, najnowsze strategie terapeutyczne w leczeniu wybranych chorób

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Agnieszka Knopik-Skrocka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 6.04.2023 17:00 - 19:15
2. czwartek 13.04.2023 17:00 - 19:15
3. czwartek 20.04.2023 17:00 - 19:15
4. czwartek 27.04.2023 17:00 - 19:15
5. czwartek 11.05.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przekazanie wiedzy o powstawaniu nowych leków, mechanizmach i miejscach działania leków.

Zwrócenie uwagi na interakcje między lekami oraz lekami i składnikami diety (znaczenie informacji zawartych w ulotkach leków).

Zapoznanie z najnowszymi strategiami terapeutycznymi w leczeniu nowotworów (terapie celowane i medycyna spersonalizowana).

Tematyka kursu

Jak powstają nowe leki? (badania podstawowe, przedkliniczne, kliniczne).  Leki oryginalne a generyczne.  Czym się różnią? Metabolizm leków w organizmie pacjenta – czy jesteś szybkim, czy wolnym metabolizerem?  Leki biologiczne – co je różni od zwykłych leków?  Terapia celowana i medycyna spersonalizowana. Najnowsze strategie leczenia nowotworów.

Efekty uczenia się

Po zakończonym kursie uczestnik:

zna procedurę powstawania nowych leków

zna różne kategorie leków oraz mechanizmy i miejsca docelowe ich działania

potrafi określić różnice między szybkim i wolnymi metabolizerami

potrafi wymienić i wyjaśnić założenia najnowszych strategii terapeutycznych w leczeniu nowotworów

potrafi odnajdywać informacje na temat dostępności w/w terapii

Metody pracy

Wykład informacyjny/konwersatoryjny wzbogacony w materiały video, animacje, wywiady.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zaliczenie w formie krótkiego testu (pytania wielokrotnego wyboru z 1 prawidłową odpowiedzią).