Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Lektorat języka albańskiego (od podstaw)

Prowadzący: mgr Natalia Łozińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ albański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 30.01.2023 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 6.02.2023 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 13.02.2023 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 20.02.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 27.02.2023 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 6.03.2023 18:30 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

celem kursu jest nauka podstaw języka albańskiego (alfabet, podstawowe zwroty komunikacyjne: przedstawianie się, pytania o kierunki/drogę i ceny, budowanie zdań prostych, słownictwo dotyczące życia codziennego) oraz zapoznanie słuchaczy z wiedzą o kraju i kulturze.

Tematyka kursu

podstawy języka albańskiego i albanologii, wiedza o kraju i kulturze – również regionu.

Efekty uczenia się

słuchacz potrafi używać podstawowych zwrotów komunikacyjnych w języku albańskim, zbudować zdania proste z wykorzystaniem słownictwa dotyczącego życia codziennego, zna rys historycznych dotyczący kształtowania się albańskiej państwowości, ma podstawową wiedzę odnośnie współczesnej Albanii, szczególnie jej kulturze.

Metody pracy

wykorzystywanie metod kształcenia na odległość (MS Teams, Dashboard, Mural), materiały przygotowane w oparciu o podręczniki Beginner's Albanian, 2017; Learn Albanian/Mesoni Shqip: An Introduction to Albanian Grammar And Albanian-English Vocabulary, 2009; Discovering Albanian: Textbook, 2011 oraz Colloquial Albanian: The Complete Course for Beginners, 2015, konwersacje, praca w zespołach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin składający się z wersji pisemnej i ustnej podczas ostatnich zajęć.