Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Less waste i zero waste dla początkujących, czyli jak mniej śmiecić

Prowadzący: mgr Aleksandra Dzięgelewska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 29.10.2022 9:30 - 11:00
2. sobota 5.11.2022 9:30 - 11:00
3. sobota 19.11.2022 9:30 - 11:00
4. sobota 26.11.2022 9:30 - 11:00
5. sobota 3.12.2022 9:30 - 11:00
6. sobota 10.12.2022 9:30 - 11:00
7. sobota 17.12.2022 9:30 - 11:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi definicjami i założeniami haseł zero waste i less waste, przedstawienie sposobów minimalizowania lub wtórnego wykorzystania odpadów w zależności od omawianej tematyki, rozwinięcie umiejętności wprowadzania przedstawionych zagadnień w życie codzienne oraz decydowania, kiedy zero waste i/lub less waste nie są korzystnym rozwiązaniem.

Tematyka kursu

- Zero i less waste dla początkujących: Jak zacząć, jak uniknąć podstawowych błędów, jakimi zasadami się kierować?

- Domowa produkcja kosmetyków i środków czystości,

- Zero i less waste w kuchni,

- Podróże bez śmieci – czy to w ogóle możliwe?,

- Zero waste i less waste na zakupach,

- Upcycling – jak nadać drugie życie śmieciom?,

- O ekoterroryźmie słów kilka, czyli jak nie dać się zwariować.

Efekty uczenia się

Po uczestnictwie w wykładach uczestnik będzie zaznajomiony z tematyką i założeniami haseł less waste i zero waste, którymi będzie mógł kierować się w życiu podczas planowania codziennych czynności czy wyjazdów. Ponadto rozwinięte zostaną umiejętności formułowania własnego zdania, dyskutowania na omawiane na zajęciach tematy oraz odróżniania zachowań proekologicznych od tych, które dotykają tematyki ekoterrorymu.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nigdy wcześniej nie miały styczności z pojęciami „less waste” i/lub „zero waste” lub ich wiedza i doświadczenie w tych obszarach są niewielkie. Wszystkie zajęcia prowadzone będą poprzez wykład z prezentacją multimedialną, a uzupełnione będą krótkimi scenkami nawiązującymi do omawianej problematyki lub pokazami otrzymywania produktów lub półproduktów stworzonych zgodnie z omawianymi założeniami. Ponadto wykłady będą zakładały aktywny udział uczestników w zajęciach poprzez dyskusję na dane tematy.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Projekt zaliczeniowy.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów