Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Lokalizacja dialogów filmowych w praktyce

Prowadzący: dr Olga Witczak, mgr Mariusz Arno Jaworowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:30 - 19:00
2. środa 3.11.2021 17:30 - 19:00
3. środa 10.11.2021 17:30 - 19:00
4. środa 17.11.2021 17:30 - 19:00
5. środa 24.11.2021 17:30 - 19:00
6. środa 1.12.2021 17:30 - 19:00
7. środa 8.12.2021 17:30 - 19:00
8. środa 15.12.2021 17:30 - 19:00
9. środa 22.12.2021 17:30 - 19:00
10. środa 5.01.2022 17:30 - 19:00
11. środa 12.01.2022 17:30 - 19:00
12. środa 19.01.2022 17:30 - 19:00
13. środa 26.01.2022 17:30 - 19:00
14. środa 2.02.2022 17:30 - 19:00
15. środa 9.02.2022 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  1. Wprowadzenie do problematyki tłumaczenia audiowizualnego i aspektów teoretycznych tego rodzaju przekładu (wersja lektorska, napisy, dubbing).
  2. Praktyczne ćwiczenia z tworzenia wersji lektorskiej/napisów/dubbingu z języka angielskiego na język polski na specjalistycznej platformie.

Tematyka kursu

Laboratoria dotyczą lokalizacji dialogów filmowych. Zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia do tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem wersji lektorskiej, napisów i dubbingu w ujęciu teoretycznym – podstawowych pojęć, historii lokalizacji dialogów filmowych, aspektów technicznych i strategii tłumaczeniowych. Pozostałe spotkania mają charakter typowo praktyczny i skupiają się na ćwiczeniach opartych o materiały audiowizualne do wykonania w specjalistycznym oprogramowaniu (na platformie online do wersji lektorskiej, napisów i dubbingu). Kurs opiera się w dużej mierze na omawianiu pracy własnej osób uczestniczących – wykonywanej w formie zadań domowych.

Efekty uczenia się

Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia oraz strategie tłumaczeniowe z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.

Osoba uczestnicząca potrafi tworzyć wersję lektorską/dubbing/napisy do materiałów audiowizualnych w języku angielskim z wykorzystaniem specjalistycznej platformy.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialna i dyskusją.

Ćwiczenia praktyczne oparte o dyskusję na tematy wybranych materiałów audiowizualnych i ich tłumaczeń wykonane przez uczestników i uczestniczki (wymagane: komputer z dostępem do Internetu i przeglądarka Google Chrome do pracy własnej; MS Teams do dyskusji na spotkaniach).

Wymagania wstępne uczestnictwa:

Znajomość angielskiego na poziomie C2 (przynajmniej licencjat z anglistyki lub znajomość języka angielskiego na poziomie C2) oraz znajomość języka polskiego na poziomie C2).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie wersji lektorskiej/napisów/dubbingu do wybranego fragmentu wideo i omówienie zastosowanych strategii tłumaczeniowych.