Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Markery molekularne

Prowadzący: dr Artur Trzebny


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 450,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 2.04.2023 10:00 - 13:45
2. niedziela 16.04.2023 10:00 - 13:45
3. niedziela 23.04.2023 10:00 - 13:45
4. niedziela 30.04.2023 10:00 - 13:45
5. niedziela 7.05.2023 10:00 - 13:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej markerów molekularnych stosowanych w badaniach populacyjnych, filogenetycznych, medycynie i diagnostyce medycznej oraz kryminalistyce. Kurs umożliwi naukę wybranych technik laboratoryjnych do uzyskiwania danych i metod ich analizy, a także interpretację rezultatów. W prosty i przystępny sposób zostaną również przedstawione zagadnienia związane z analizą mikrobiomów, w oparciu o sekwencjonowanie DNA metodami nowej generacji.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Oczyszczanie DNA metodą kolumienkową i spektrofotometryczny pomiar stężenia DNA
 • Analiza markerów STR (sekwencje mikrosatelitarne) – profil genetyczny
 • Amplifikacja sekwencji barkodowych DNA
 • Identyfikacja markerów SNP metodą wydłużania startera (SNaPshot)
 • Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera
 • Bioinformatyczna analiza wyników

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończeniu zajęć potrafi:

 • Wyizolować DNA z różnego typu materiału biologicznego
 • Scharakteryzować wyizolowany DNA pod względem jakościowym i ilościowym posługując się technikami spektrofotometrycznymi
 • Zaprojektować startery do reakcji PCR
 • Wymienić i scharakteryzować różne typy markerów molekularnych pod kątem ich informatywności i ekonomiki zastosowania
 • Dobrać i zastosować odpowiednie markery oparte o sekwencje DNA do rozwiązania określonego problemu biologicznego
 • Wykonać wybrane techniki laboratoryjne związane z analizą markerów SNP, STR i sekwencji DNA

Metody pracy

Wstęp teoretyczny (ok. 30 min; wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień) oraz ćwiczenia praktyczne (ok. 3h; zajęcia laboratoryjne).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.