Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Marketing i dziennikarstwo w sieci

Prowadzący: mgr Tomasz Bazylewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.10.2017 15:30 - 17:00
2. czwartek 12.10.2017 15:30 - 17:00
3. czwartek 19.10.2017 15:30 - 17:00
4. czwartek 26.10.2017 15:30 - 17:00
5. czwartek 9.11.2017 15:30 - 17:00
6. czwartek 16.11.2017 15:30 - 17:00
7. czwartek 23.11.2017 15:30 - 17:00
8. czwartek 30.11.2017 16:15 - 17:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

poznanie zasad funkcjonowania marketingu, public relations, dziennikarstwa i nowych mediów

Tematyka kursu

praktyczne nabycie umiejętności tworzenia tekstu dziennikarskiego i marketingowego

Efekty kształcenia

Uczestnik dysponuje realnymi umiejętnościami pozwalającymi skutecznie prowadzić własną stronę internetową, kanał informacyjny, kreować kampanie promocyjne.

Metody pracy

zadania indywidualne i grupowe, prezentacje na zajęciach, praca nad tekstem, stroną, praktyczna praca nad realnie funkcjonującą stroną i fan pagem. Uczestnicy przychodzą z własnym notebookiem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

uczestnicy są rozliczani z efektów pracy przez cały semestr z poszczególnych zdań

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów