Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Marketing i dziennikarstwo w sieci

Prowadzący: mgr Tomasz Bazylewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.01.2018 18:00 - 19:30
2. środa 24.01.2018 18:00 - 19:30
3. środa 31.01.2018 18:00 - 19:30
4. środa 7.02.2018 18:00 - 19:30
5. środa 14.02.2018 18:00 - 19:30
6. środa 21.02.2018 18:00 - 19:30
7. środa 28.02.2018 18:00 - 19:30
8. środa 7.03.2018 18:00 - 18:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Pokazanie zasad funkcjonowania dziennikarstwa i marketingu w sieci;
 • Przekazanie podstawowych informacji na temat mediów społecznościowych;
 • Wdrożenie w tematykę pozycjonowania i promocji treści;
 • Nabycie zdolności kreowania, realizowania i wdrażania własnych pomysłów.

Tematyka kursu

zagadnienia z zakresu kreatywnego marketingu i narzędzi współczesnego dziennikarstwa.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • Potrafi skutecznie zarządzać mediami społecznościowymi w celach promocji marki
 • Rozumie różnice między dziennikarstwem a kreatywnym marketingiem
 • Potrafi skutecznie zarządzać (swoją) stroną internetową/fan page/blogiem
 • Potrafi tworzyć treści na strony internetowe kierując się określonymi zasadami
 • Potrafi stosować skuteczny content marketing
 • Zna zasady funkcjonowania redakcji lub agencji
 • Posiada podstawowe umiejętności w zakresie dziennikarstwa i marketingu

Metody pracy

dyskusja, praca nad tekstem, praca z użyciem wirtualnych narzędzi (WordPress, media społecznościowe, itd.)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów