Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Matematyka finansowa. Czy Bachelier był wizjonerem?

Prowadzący: dr Jolanta Grala-Michalak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 16:30 - 18:00
2. czwartek 30.03.2017 16:30 - 18:00
3. czwartek 6.04.2017 16:30 - 18:00
4. czwartek 20.04.2017 16:30 - 18:00
5. czwartek 27.04.2017 16:30 - 18:00
6. czwartek 4.05.2017 16:30 - 18:00
7. czwartek 11.05.2017 16:30 - 18:00
8. czwartek 18.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi modelami matematycznymi stosowanymi  w matematyce finansowej. Objaśnienie zasad wyceny instrumentów pierwotnych i derywatów.

Tematyka kursu

Przedstawienie modelu Bacheliera. Rozwój modeli stosowanych w matematyce finansowej. Kapitalizacja lokaty. Proces konta bankowego. Wycena obligacji. Wycena kontraktu i opcji.

Efekty kształcenia

Słuchacz rozumie istotę i rodzaje kapitalizacji, potrafi porównać jej efekty. Umie wyznaczyć właściwą cenę obligacji. Potrafi wycenić przykładowy derywat. Zna ewolucję modeli matematyki finansowej.

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i tablicy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, udzielanie odpowiedzi na postawione pytania i rozwiązanie zadań.