Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Materialne i egzystencjalne dowody zmartwychwstania

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 19:00 - 20:30
2. wtorek 29.10.2019 19:00 - 20:30
3. wtorek 5.11.2019 19:00 - 20:30
4. wtorek 12.11.2019 19:00 - 20:30
5. wtorek 19.11.2019 19:00 - 20:30
6. wtorek 26.11.2019 19:00 - 20:30
7. wtorek 3.12.2019 19:00 - 20:30
8. wtorek 10.12.2019 19:00 - 20:30
9. wtorek 7.01.2020 19:00 - 20:30
10. wtorek 14.01.2020 19:00 - 20:30

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wykłady i warsztaty są próbą integralnego podejścia do poznawania „materialnych dowodów” zmartwychwstania, takich jak całun Turyński, chusta z Manoppello, sudariun z Oviedo czy czepek z Cahors. Poznanie faktów przebiega na wielu płaszczyznach i przez wiele kanałów poznawczych opisywanych przez poszczególne nauki i nieredukowalnych względem siebie, a efekt badań podjętych w takiej perspektywie nie zawsze są przekonywujące. „Materialne dowody” przedstawione zostaną jako naukowe podejście do płócien pogrzebowych Jezusa z Nazaretu.

Natomiast w drugim etapie tak zwane „egzystencjalne dowody” zostaną ujęte jako osobowa relacja Marii z Magdali ze zmartwychwstały Jezusem w kontekście pytania: Jak przedstawiać, opisywać ludzką drogę od wątpliwości przez zmianę przekonań do pewności w wierze? [J 20, 1-18].

Tematyka kursu

Przedstawienie obecnego stanu badań archeologicznych na temat zwyczajów pogrzebowych w starożytnej Palestynie. Dalej prezentacja osiągnięć nauk pozytywnych na temat całunu Turyńskiego, chusty z Manoppello, sudarionu z Oviedo czy czepka z Cahors. Przeprowadzenie analizy danych z tych osiągnięć.

Analiza postawy Marii Magdaleny w kontekście zmiany przekonań poprzez rozwiewanie wątpliwości i przekraczanie granic rozumienia egzystencjalnej relacji z Jesusem z Nazaretu.

Próba integralnego ujęcia ludzkich przekonań wobec faktu zmartwychwstania.

Efekty kształcenia

Pierwszy etap: Słuchacze uzyskają wiedzę na temat nowych badań i koncepcji dotyczących zwyczajów pogrzebowych w Palestynie. Na tej bazie omówione zostaną tak zwane płótna pogrzebowe Jezusa z Nazaretu. Opanują znajomość ujęcia integralnego tych badań.

Drugi etap: Poznanie, czym są tak zwane „dowody egzystencjalne”. Poznanie drogi świadka zmartwychwstania do pełnej relacji z Jezusem z Nazaretu.

Metody pracy

wykład, warsztaty, rozmowa kierowana


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test z wiedzy dotyczącej podanych faktów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów