Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Materiały biomedyczne

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Langer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 22.01.2018 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 29.01.2018 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 5.02.2018 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 12.02.2018 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 19.02.2018 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 26.02.2018 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 5.03.2018 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 12.03.2018 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 19.03.2018 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 26.03.2018 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 9.04.2018 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 16.04.2018 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 23.04.2018 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 7.05.2018 16:45 - 18:15

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie osiągnięć w wytwarzaniu i zastosowaniu materiałów dla celów biomedycznych oraz ich specyficznych właściwości, koniecznych dla zastosowań w tym zakresie.

Tematyka kursu

obejmuje problemy materiałowe i techniczne, w tym nowoczesne technologie (nanotechnologię), w zastosowaniach biomedycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę a w zakresie zagadnień związanych ze stosowaniem materiałów w medycynie, farmacji, stomatologii, protetyce itp. , z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć.

Metody pracy

wykłady, w części z pokazem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

rozmowa dotycząca tematyki wykładów

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów