Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Meandry sieci- o otwartych zasobach cyfrowych

Prowadzący: mgr Małgorzata Rychlik, mgr Maria Lamberti, mgr Monika Theus, mgr Żaneta Szerksznis


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 17.03.2018 9:30 - 12:45
2. sobota 24.03.2018 9:30 - 12:45
3. sobota 7.04.2018 9:30 - 12:45
4. sobota 14.04.2018 9:30 - 12:45

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnicy zapoznają się z  zasobami otwartymi w sieci, do których należą: cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego, biblioteki cyfrowe, repozytoria  i zdigitalizowane zasoby archiwów.

Tematyka kursu

W ramach zajęć zostaną przedstawione najważniejsze cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego oraz biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe. Omówione zostaną:

- otwarte zasoby dziedzictwa kultury, bazy muzealne  

- geneza powstania wirtualnych bibliotek  oraz najważniejsze polskie i europejskie biblioteki cyfrowe

- projekty związane z digitalizacją archiwów krajowych i europejskich oraz najważniejsze systemy informacji o polskich zbiorach archiwalnych

- repozytoria -  ich zasób, mechanizmy służące efektywnemu upowszechnianiu prac oraz kwestie prawne związane z archiwizowaniem prac w repozytoriach

- aspekty prawne Open Access (dozwolony użytek, domena publiczna, copyright, wolne licencje Creative Commons)

Efekty kształcenia

- Uczestnik  kursu posiada szczegółową wiedzę na temat otwartych zasobów cyfrowych –baz muzealnych,  bibliotek, repozytoriów i archiwów cyfrowych

- posiada wiedzę o digitalizacji i archiwizacji zbiorów dziedzictwa kulturowego

- wymienia najważniejsze bazy archiwalne i muzealne oraz biblioteki i repozytoria cyfrowe

 - uczestnik wie, jak znaleźć zasoby cyfrowe  w sieci przy pomocy dedykowanych wyszukiwarek

-  umie dokonać selekcji i oceny wyszukanych obiektów cyfrowych

-  posiada wiedzę na temat aspektów prawnych dot. zasobów cyfrowych

- rozróżnia dokumenty cyfrowe wg możliwości dalszego wykorzystania w dozwolonych polach eksploracji.

Metody pracy

Wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów