Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Meandry sieci- o otwartych zasobach cyfrowych

Prowadzący: mgr Małgorzata Rychlik, mgr Maria Lamberti, mgr Monika Theus, mgr Żaneta Szerksznis


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 17.03.2018 9:30 - 12:45
2. sobota 24.03.2018 9:30 - 12:45
3. sobota 7.04.2018 9:30 - 12:45
4. sobota 14.04.2018 9:30 - 12:45

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnicy zapoznają się z  zasobami otwartymi w sieci, do których należą: cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego, biblioteki cyfrowe, repozytoria  i zdigitalizowane zasoby archiwów.

Tematyka kursu

W ramach zajęć zostaną przedstawione najważniejsze cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego oraz biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe. Omówione zostaną:

- otwarte zasoby dziedzictwa kultury, bazy muzealne  

- geneza powstania wirtualnych bibliotek  oraz najważniejsze polskie i europejskie biblioteki cyfrowe

- projekty związane z digitalizacją archiwów krajowych i europejskich oraz najważniejsze systemy informacji o polskich zbiorach archiwalnych

- repozytoria -  ich zasób, mechanizmy służące efektywnemu upowszechnianiu prac oraz kwestie prawne związane z archiwizowaniem prac w repozytoriach

- aspekty prawne Open Access (dozwolony użytek, domena publiczna, copyright, wolne licencje Creative Commons)

Efekty kształcenia

- Uczestnik  kursu posiada szczegółową wiedzę na temat otwartych zasobów cyfrowych –baz muzealnych,  bibliotek, repozytoriów i archiwów cyfrowych

- posiada wiedzę o digitalizacji i archiwizacji zbiorów dziedzictwa kulturowego

- wymienia najważniejsze bazy archiwalne i muzealne oraz biblioteki i repozytoria cyfrowe

 - uczestnik wie, jak znaleźć zasoby cyfrowe  w sieci przy pomocy dedykowanych wyszukiwarek

-  umie dokonać selekcji i oceny wyszukanych obiektów cyfrowych

-  posiada wiedzę na temat aspektów prawnych dot. zasobów cyfrowych

- rozróżnia dokumenty cyfrowe wg możliwości dalszego wykorzystania w dozwolonych polach eksploracji.

Metody pracy

Wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny