Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Mechanizmy komunikacji wewnętrznej w firmie od strony pracownika: jednostka, grupa, emocje, konflikty

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 11:00 - 14:00
2. sobota 8.04.2017 11:00 - 14:00
3. sobota 22.04.2017 11:00 - 14:00
4. sobota 29.04.2017 11:00 - 14:00
5. sobota 6.05.2017 11:00 - 14:00
6. sobota 13.05.2017 11:00 - 14:00
7. sobota 20.05.2017 11:00 - 14:00
8. sobota 27.05.2017 11:00 - 14:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej w firmie i ułatwienie procesów adaptacyjnych nowego pracownika oraz rozwiązywanie problemów komunikacyjnych członków zespołu.

Kurs proponowany jest dla pracowników, menadżerów, a także kierowników zespołów projektowych.

Tematyka kursu

Blok 1 (10 godzin). Jednostka indywidualna i jej zachowanie w pracy.

Jak odnaleźć się w nowym miejscu pracy.

Umiejętność analizowania struktury firmy i miejsca pracownika w tej strukturze.

Dostosowanie osobistych cech charakteru i temperamentu do warunków panujących w firmie.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 

Blok 2 (10 godzin).  Zlokalizowanie trendów komunikacyjnych w firmie w odniesieniu do:

- kontaktów w grupie;

- kontaktów pomiędzy grupami;

- przepływu informacji.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 

Blok 3 (10 godzin). Inteligencja emocjonalna jako wskaźnik efektywnej komunikacji pracownika

Konflikty w grupie (w firmie) na tle emocjonalnym i drogi wyjścia z nich.

Kulturalne i etyczne zasady jako czynniki równowagi emocjonalnej pracownika.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 

Efekty kształcenia

Na kursie słuchacz otrzyma wiedzę na temat organizacji pracy w firmie w zależności od jej struktury. Będzie mógł przeanalizować swoje cechy charakteru, temperamentu. Zapozna się z mechanizmami, które ułatwią w prosty i naturalny sposób wejście do zespołu. Otrzyma wiedzę na temat podziału pracowników firmy na grupy formalne i nieformalne, sformalizowane i niesformalizowane etc. Potrafi przeanalizować w jaki sposób tworzą się kontakty w grupie i pomiędzy grupami. Otrzyma wiedzę na temat przepływu informacji (na przykład ruchu dokumentów czy propozycji składanych przez pracowników), co ułatwi pracownikowi analizę własnej działalności i efektywności przełożonego. Dowie się jaką rolę odgrywa inteligencja emocjonalna w pracy zawodowej i jej znaczenie w powstawaniu konfliktów, a także jaki wpływ na emocjonalne zachowanie pracownika mają kultura organizacyjna firmy i przyjęte zasady etyczne.

Metody pracy

wykłady i case study


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny