Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Mechanizmy komunikacji wewnętrznej w firmie od strony pracownika: jednostka, grupa, emocje, konflikty

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.10.2017 14:00 - 17:15
2. sobota 14.10.2017 14:00 - 17:15
3. sobota 21.10.2017 14:00 - 17:15
4. sobota 28.10.2017 14:00 - 17:15
5. sobota 4.11.2017 14:00 - 17:15
6. sobota 18.11.2017 14:00 - 17:15
7. sobota 25.11.2017 14:00 - 17:15
8. sobota 2.12.2017 14:00 - 15:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej w firmie i ułatwienie procesów adaptacyjnych nowego pracownika oraz rozwiązywanie problemów komunikacyjnych członków zespołu.

Kurs proponowany jest dla pracowników, menadżerów, a także kierowników zespołów projektowych.

Tematyka kursu

 

Blok 1 (10 godzin). Jednostka indywidualna i jej zachowanie w pracy.

Jak odnaleźć się w nowym miejscu pracy.

Umiejętność analizowania struktury firmy i miejsca pracownika w tej strukturze.

Dostosowanie osobistych cech charakteru i temperamentu do warunków panujących w firmie.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 

Blok 2 (10 godzin).  Zlokalizowanie trendów komunikacyjnych w firmie w odniesieniu do:

- kontaktów w grupie;

- kontaktów pomiędzy grupami;

- przepływu informacji.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 

Blok 3 (10 godzin). Inteligencja emocjonalna jako wskaźnik efektywnej komunikacji pracownika

Konflikty w grupie (w firmie) na tle emocjonalnym i drogi wyjścia z nich.

Kulturalne i etyczne zasady jako czynniki równowagi emocjonalnej pracownika.

Case study. Podsumowanie zdobytej wiedzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę na temat organizacji pracy w firmie w zależności od jej struktury. Potrafi przeanalizować swoje cechy charakteru, temperamentu. Zna mechanizmy, ułatwiające w prosty i naturalny sposób wejście do zespołu. Posiada wiedzę na temat podziału pracowników firmy na grupy formalne i nieformalne, sformalizowane i niesformalizowane etc. Potrafi przeanalizować w jaki sposób tworzą się kontakty w grupie i pomiędzy grupami. Posiada wiedzę na temat przepływu informacji (na przykład ruchu dokumentów czy propozycji składanych przez pracowników), co ułatwi pracownikowi analizę własnej działalności i efektywności przełożonego. Wie jaką rolę odgrywa inteligencja emocjonalna w pracy zawodowej i jej znaczenie w powstawaniu konfliktów, a także jaki wpływ na emocjonalne zachowanie pracownika mają kultura organizacyjna firmy i przyjęte zasady etyczne

Metody pracy

wykłady i case study


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów