Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Memy internetowe jako gatunek medialny

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 12:00 - 13:30
2. sobota 28.03.2020 12:00 - 13:30
3. sobota 4.04.2020 12:00 - 13:30
4. sobota 18.04.2020 12:00 - 13:30
5. sobota 25.04.2020 12:00 - 13:30
6. sobota 9.05.2020 12:00 - 13:30
7. sobota 16.05.2020 12:00 - 13:30
8. sobota 23.05.2020 12:00 - 13:30
9. sobota 30.05.2020 12:00 - 13:30
10. sobota 6.06.2020 12:00 - 13:30
11. sobota 13.06.2020 12:00 - 13:30
12. sobota 20.06.2020 12:00 - 13:30
13. sobota 27.06.2020 12:00 - 13:30
14. sobota 4.07.2020 12:00 - 13:30
15. sobota 11.07.2020 12:00 - 13:30

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W dobie globalnej cyfryzacji nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć pogłębioną wiedzę o kulturze i społeczeństwie z praktycznymi umiejętnościami kształtowania medialnej rzeczywistości oraz znajomością sposobu funkcjonowania mediów społecznościowych i mobilnych. Fachowcy wyspecjalizowani w  dziedzinie cyberkultury poszukiwani są dziś nie tylko w przemysłach kreatywnych, ale także wszelkich instytucjach pragnących posiadać swoją reprezentację w cyfrowym świecie. Mogą  również uczestniczyć w wielu zarówno komercyjnych, jak i naukowych projektach  związanych z badaniem internetu i sieci społecznościowych. Celem kursu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy osób wiążących swoją zawodową przyszłość z mediami cyfrowymi na temat niezwykle ekspansywnie rozwijającego się gatunku medialnego, który wydaje się coraz silniej dominować sferę komunikacyjną, wyobraźnię i poczucie estetyki uczestników kultury współczesnej – memu internetowego.

Tematyka kursu

Omówienie globalnego fenomenu memów internetowych jako jednego z najważniejszych współczesnych zjawisk medialnych. Krótka historia memów internetowych i badań nad nimi. Prześledzenie socjobiologicznej genezy tego pojęcia i epidemiologicznych modeli rozprzestrzeniania się memów. Antropologiczno-komunikologiczne oraz użytkownicze rozumienie memu internetowego. Cykl życia memu: od „obrazka jakich wiele” poprzez środowiskowy żart aż do nadużycia i znormiczenia. Czy możliwe jest uformowanie się kulturowego kanonu memów? Mem organiczny i implementowany. Zjawisko forsowania memu. Zróżnicowane poetyki memu: od wholesomeness do edginess. Intertekstualna warstwowość memu: metamemy i postmemy. Teoria cyfrowego aktywizmu, czyli czy memy muszą śmieszyć? Polskie memy internetowe na tle globalnego przemysłu memicznego.

Efekty kształcenia

Absolwenci kursu potrafią wskazać przykłady oraz ocenić potencjał komunikacyjny memów internetowych. Znają i potrafią omówić zasady ich funkcjonowania i rolę we współczesnej kulturze. Posiadają umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji danego memu w różnych kontekstach komunikacyjnych. Potrafią wskazać, opisać i wytłumaczyć dynamiczne zmiany, którym podlega zarówno jego treść, jak i forma.

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne z elementami wykładu interaktywnego. Słuchacze współuczestniczą w prowadzeniu zajęć poprzez przygotowanie własnych case studies.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów