Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Memy internetowe w ujęciu kulturoznawczym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.01.2021 12:00 - 13:30
2. sobota 30.01.2021 12:00 - 13:30
3. sobota 6.02.2021 12:00 - 13:30
4. sobota 13.02.2021 12:00 - 13:30
5. sobota 20.02.2021 12:00 - 13:30
6. sobota 27.02.2021 12:00 - 13:30
7. sobota 6.03.2021 12:00 - 13:30
8. sobota 13.03.2021 12:00 - 13:30
9. sobota 20.03.2021 12:00 - 13:30
10. sobota 27.03.2021 12:00 - 13:30
11. sobota 10.04.2021 12:00 - 13:30
12. sobota 17.04.2021 12:00 - 13:30
13. sobota 24.04.2021 12:00 - 13:30
14. sobota 8.05.2021 12:00 - 13:30
15. sobota 15.05.2021 12:00 - 13:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

W dobie globalnej cyfryzacji nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć pogłębioną wiedzę o kulturze i społeczeństwie z praktycznymi umiejętnościami kształtowania medialnej rzeczywistości oraz znajomością sposobu funkcjonowania mediów społecznościowych i mobilnych. Fachowcy wyspecjalizowani w  dziedzinie cyberkultury poszukiwani są dziś nie tylko w przemysłach kreatywnych, ale także wszelkich instytucjach pragnących posiadać swoją reprezentację w cyfrowym świecie. Mogą  również uczestniczyć w wielu zarówno komercyjnych, jak i naukowych projektach  związanych z badaniem internetu i sieci społecznościowych. Celem kursu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy osób wiążących swoją zawodową przyszłość z mediami cyfrowymi na temat niezwykle ekspansywnie rozwijającego się gatunku medialnego, który wydaje się coraz silniej dominować sferę komunikacyjną, wyobraźnię i poczucie estetyki uczestników kultury współczesnej – memu internetowego.

Tematyka kursu

Przedstawienie globalnego fenomenu memów internetowych jako jednego z najważniejszych współczesnych zjawisk medialnych i kulturowych. Krótka historia memów internetowych i badań nad nimi. Prześledzenie socjobiologicznej genezy tego pojęcia i epidemiologicznych modeli rozprzestrzeniania się memów. Objaśnienie antropologiczno-komunikologicznego oraz oddolnego, użytkowniczego rozumienia memu internetowego. Cykl życia memu: od „obrazka jakich wiele” poprzez środowiskowy żart poprzez popularyzację aż do nadużycia. Czy możliwe jest uformowanie się kulturowego kanonu memów? Mem organiczny i implementowany. Zjawisko forsowania memu. Zróżnicowane poetyki memu: od wholesomeness do edginess. Intertekstualna warstwowość memu: metamemy i postmemy. Teoria cyfrowego aktywizmu, czyli czy memy muszą śmieszyć? Polskie memy internetowe na tle globalnego przemysłu memicznego.

Efekty kształcenia

Absolwenci kursu potrafią ocenić potencjał komunikacyjny memów internetowych. Rozumieją zasady ich funkcjonowania i rolę we współczesnej kulturze. Posiadają umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji danego memu w różnych kontekstach komunikacyjnych. Potrafią wytłumaczyć i wykorzystać dynamikę przemian, którym podlega zarówno jego treść, jak i forma.

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne z elementami wykładu interaktywnego w formie zdalnej. Słuchacze współuczestniczą w zajęciach poprzez przygotowywanie własnych case studies.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.