Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Mennictwo antyczne. Odczytywanie monet starożytnego Rzymu

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Balbuza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 17:45 - 20:00
2. wtorek 28.03.2017 17:45 - 20:00
3. wtorek 4.04.2017 17:45 - 20:00
4. wtorek 11.04.2017 17:45 - 20:00
5. wtorek 25.04.2017 17:45 - 20:00
6. wtorek 9.05.2017 17:45 - 20:00
7. wtorek 16.05.2017 17:45 - 20:00
8. wtorek 30.05.2017 17:45 - 20:00
9. wtorek 6.06.2017 17:45 - 20:00
10. wtorek 13.06.2017 17:45 - 20:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstaw numizmatyki starożytnego Rzymu (okres republiki i cesarstwa; III w. p.n.e.-V w. n.e.). Uczestnicy zapoznają się z systemami monetarnymi starożytnego Rzymu i technikami odczytywania monet

Tematyka kursu

 • Katalogi numizmatyczne dla mennictwa republikańskiego i cesarskiego oraz literatura przedmiotu; etapy rozwoju mennictwa republikańskiego: przed i po wprowadzeniu denara
 • Organizacja mennictwa, techniki produkcji monet, rodzaje nominałów
 • Imiona rzymskie i republikańska tytulatura urzędnicza na monetach
 • Napisy na monetach – podstawy gramatyki łacińskiej i elementy składni obecne na monetach; najważniejsze skróty w legendach namonetnych
 • Ikonografia monet republikańskich
 • System monetarny wczesnego i późnego cesarstwa rzymskiego, nominały, organizacja mennictwa, oznaczenia mennic
 • Awers monety. Elementy tytulatury cesarskiej na monetach (w epoce pryncypatu): cesarze i członkowie ich rodzin; ikonografia awersów
 • Rewers monety. Ikonografia i napisy
 • Rzymskie mennictwo prowincjonalne
 • Obieg pieniężny w epoce cesarstwa
 • Naśladownictwa monet rzymskich, fałszerstwa antyczne, nowożytne i współczesne
 • Medaliony okresu cesarstwa (produkcja, odbiorcy, funkcja, napisy i ikonografia)
 • Monety rzymskie na ziemiach polskich (znaleziska, aspekty prawne związane ze znaleziskami, kolekcje)
 • Odczytywanie i określanie monet, datowanie, oznaczanie osi, waga

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu uzyska pełną wiedzę na temat mennictwa rzymskiego okresu republiki i cesarstwa, a także nauczy się określania monet i ich odczytywania

Metody pracy

Wykład (bogato ilustrowany multimedialnie) oraz warsztaty praktyczne (praca w grupach na przykładach konkretnych numizmatów)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.