Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Metody analizy danych jakościowych- analiza tematyczna (Thematic Analysis TA)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.05.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 23.05.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem badań jakościowych, które chcą poznać sposoby analizy i interpretacji materiału jakościowego.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z analizą tematyczną. TA jest podejściem do analizy materiałów jakościowych (transkrypcji wywiadów, zdjęć, mediów), które umożliwia wykrywanie ukrytych motywów i milczących założeń pojawiających się w tych materiałach. TA jest przydatna zarówno w badaniach podstawowych (naukowych), jak i komercyjnych.

Tematyka kursu

W przeciwieństwie do wielu innych metod jakościowych, badania wykorzystujące TA zwykle nie odzwierciedlają wpływu z góry przyjętych przez badacza pomysłów i prekonceptualizacji dotyczących analizowanych danych. TA pozwala wykorzystać istniejące konstrukcje teoretyczne lub inne założenia przy jednoczesnym zachowaniu świeżego i oryginalnego spojrzenia wątki wyłaniające się bezpośrednio z materiału badawczego.

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, zdobędą możliwość przećwiczenia kodowania materiału badawczego (kody, definicje i przykłady) w oparciu o analizę tematyczną.

Efekty kształcenia

Warsztat podzielony jest na dwie części:

 1. Przedstawienie założeń epistemologicznych, historii pochodzenia oraz zastosowań TA (do jakich problemów badawczych pasuje TA, jaki rodzaj danych jest najbardziej odpowiedni dla TA)
 2. Praktyczne ćwiczenia związane z:
  • Tworzeniem książki kodowej (hierarchia kodów i tematów; sposoby sprawdzania rzetelności kodów)
  • Zasadami tworzenia kodów oraz typami kodowania.
  • Tworzeniem wniosków i rekomendacji na podstawie zakodowanych danych.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o różne metody: podające (max. 2 godz.), praktyczne, problemowe i eksponujące.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny w formie testu

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów