Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Metody analizy danych jakościowych- analiza tematyczna (Thematic Analysis TA)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 11.12.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 12.12.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem badań jakościowych, które chcą poznać sposoby analizy i interpretacji materiału jakościowego.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z analizą tematyczną. TA jest podejściem do analizy materiałów jakościowych (transkrypcji wywiadów, zdjęć, mediów), które umożliwia wykrywanie ukrytych motywów i milczących założeń pojawiających się w tych materiałach. TA jest przydatna zarówno w badaniach podstawowych (naukowych), jak i komercyjnych.

Tematyka kursu

W przeciwieństwie do wielu innych metod jakościowych, badania wykorzystujące TA zwykle nie odzwierciedlają wpływu z góry przyjętych przez badacza pomysłów i prekonceptualizacji dotyczących analizowanych danych. TA pozwala wykorzystać istniejące konstrukcje teoretyczne lub inne założenia przy jednoczesnym zachowaniu świeżego i oryginalnego spojrzenia wątki wyłaniające się bezpośrednio z materiału badawczego.

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, zdobędą możliwość przećwiczenia kodowania materiału badawczego (kody, definicje i przykłady) w oparciu o analizę tematyczną.

Efekty uczenia się

Warsztat podzielony jest na dwie części:

  1. Przedstawienie założeń epistemologicznych, historii pochodzenia oraz zastosowań TA (do jakich problemów badawczych pasuje TA, jaki rodzaj danych jest najbardziej odpowiedni dla TA)
  2. Praktyczne ćwiczenia związane z:
    • Tworzeniem książki kodowej (hierarchia kodów i tematów; sposoby sprawdzania rzetelności kodów)
    • Zasadami tworzenia kodów oraz typami kodowania.
    • Tworzeniem wniosków i rekomendacji na podstawie zakodowanych danych.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o różne metody: podające (max. 2 godz.), praktyczne, problemowe i eksponujące.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny.