Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Miasto i rzeka- przekształcenia obszarów zalewowych Odry od XVIII w.

Prowadzący: dr Aleksandra Ibragimow


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 4.10.2017 10:00 - 12:15
2. środa 11.10.2017 10:00 - 12:15
3. środa 18.10.2017 10:00 - 12:15
4. środa 25.10.2017 10:00 - 12:15
5. środa 8.11.2017 10:00 - 12:15
6. środa 15.11.2017 10:00 - 12:15
7. środa 22.11.2017 10:00 - 12:15
8. środa 29.11.2017 10:00 - 12:15
9. środa 6.12.2017 10:00 - 12:15
10. środa 13.12.2017 10:00 - 12:15

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W ramach kursu zostanie przedstawiony ewolucja obszarów zalewowych rzeki Odry w okolicach Słubic i Frankfurtu nad Odrą od XVIII w. w oparciu o dane kartograficzne ukazujące się od początku XVIII w.

Tematyka kursu

  1. Wprowadzenie do tematu zajęć – kartografia jako dziedzina nauki;
  2. Przedstawienie miast Słubice i Frankfurt nad Odrą ze szczególnym uwzględnieniem sieci hydrograficznej oraz obecnego stanu zagospodarowania doliny rzeki Odry;
  3. Metodyka pracy i charakterystyka analizowanych materiałów kartograficznych;
  4. Przedstawienie wyników analizy materiałów kartograficznych, tj. głównych wniosków nt. ewolucji obszarów zalewowych rzeki Odry w okolicach Słubic i Frankfurtu nad Odrą;
  5. Szczegółowa analiza wybranych materiałów kartograficznych – szczególnie map Zarządu Regulacji rzeki Odry(XVIII-XIX w.).

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie świadomym użytkownikiem map i zdobędzie specjalistyczną wiedzę na temat:

- terminologii naukowej stosowanej w analizie materiałów kartograficznych, zasad redakcji map i generalizacji kartograficznej;

- sieci hydrograficznej i stanu zagospodarowania doliny rzeki Odry w okolicach Słubic i Frankfurtu nad Odrą;

- redagowania prostych map tematycznych.

Metody pracy

wykład otwarty połączono z możliwością aktywnego uczestniczenia w warsztatach m.in. w pracowni komputerowej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin na bazie przerobionego materiału.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów