Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Między Bizancjum islamem i łacińskim Zachodem. XII-wieczna sztuka sycylijskiej monarchii Hautevilleów

Prowadzący: dr Adam Soćko


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 26.03.2021 18:00 - 19:30
2. piątek 9.04.2021 18:00 - 19:30
3. piątek 16.04.2021 18:00 - 19:30
4. piątek 23.04.2021 18:00 - 19:30
5. piątek 30.04.2021 18:00 - 19:30
6. piątek 7.05.2021 18:00 - 19:30
7. piątek 14.05.2021 18:00 - 19:30
8. piątek 21.05.2021 18:00 - 19:30
9. piątek 28.05.2021 18:00 - 19:30
10. piątek 4.06.2021 18:00 - 19:30
11. piątek 11.06.2021 18:00 - 19:30
12. piątek 18.06.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  1. Prezentacja bogactwa i wyjątkowych cech architektury sycylijskiej w kontekście inspiracji sztuką arabską, grecką (bizantyjską) i łacińską z uwzględnieniem okoliczności historycznych towarzyszących powstaniu i egzystencji monarchii sycylijskich Normanów w ciągu XII stulecia.
  2. Szczegółowa analiza kaplicy pałacowej królów normańskich w Palermo jako fenomenu sztuki dworskiej XII wieku – architektura, mozaiki, posadzka w technice opus sectile, drewniany strop muqarnowy, wystrój.
  3. Prezentacja, charakterystyka i omówienie architektury i interpretacji programów mozaikowych dekoracji katedr w Cefalù i Monreale.
  4. Prezentacja bogactwa sztuki sycylijskiej prowincji.
  5. Omówienie zabytków sztuki arabo-normańskiej w Palermo (katedra, świątynie dygnitarzy dworskich, zamek i królewskie rezydencje podmiejskie).

Tematyka kursu

Artystyczna tradycja sztuki bizantyjskiej na Sycylii i w południowej Italii przed podbojem Normanów. Polityczna ekspansja Arabów w basenie Morza Śródziemnego i jej artystyczne konsekwencje dla sztuki sycylijskiej XII stulecia. Okoliczności historycznego podboju Kalabrii, Apulii i Sycylii przez Normanów w 2 połowie XI wieku. Syntetyczna historia monarchii Hauteville’ów na Sycylii. Najstarsze katedry władców normańskich – Kalabria, Apulia, Sycylia. Architektura sycylijskich wybrzeży i interioru – klasztory i zamki XII wieku. Dziedzictwo kulturowe normańskiego Palermo – architektura świątyń, budowli świeckich, i wybranych artefaktów sztuki użytkowej. Mozaikowe dekoracje Cappella Palatina, katedr w Cefalù i Monreale, a także rezydencji królewskich i świątyni La Martorana w Palermo. Kultura dworska sycylijskich monarchów. Krużganki klasztoru w Monreale i inne wybrane zabytki rzeźby XII wieku.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

- zna najważniejsze procesy historyczno-kulturowe które legły u podstawy rozwoju sztuk plastycznych i architektury Sycylii w XII wieku;

- potrafi prawidłowo identyfikować czasokres, nazwy i zasięg omawianych zjawisk artystycznych, zna dobrze topografię Sycylii;

- zna założenia programów ikonograficznych dekoracji mozaikarskich świątyń sycylijskich.

- zna kluczowe interpretacje odnośnie powstania, sposobu funkcjonowania oraz wymowy programu Cappella Palatina (kaplicy pałacowej) w Palermo;

- rozumie mechanizmy kształtujące artystyczne i symboliczne wartości architektury arabo-normańskiej;

- potrafi wskazać kilkanaście najważniejszych budowli pod względem ich znaczenia dla dziejów sztuki sycylijskiej XII stulecia;

- posługuje się podstawowym zakresem pojęć z dziedziny architektury;

- zna pojęcie typu i stylu i ich znaczenie dla omawianych zjawisk artystycznych;

- potrafi określić czas powstania kluczowych zabytków sztuki sycylijskiej XII wieku i związać je z poszczególnymi władcami z rodu Hauteville’ów.

Metody pracy

Wykład w oparciu o prezentacje multimedialne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów