Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Międzynarodowe prawo handlowe

Prowadzący: mgr Olena Bandurina


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.10.2021 11:00 - 13:15
2. sobota 30.10.2021 11:00 - 13:15
3. sobota 6.11.2021 11:00 - 13:15
4. sobota 13.11.2021 11:00 - 13:15
5. sobota 20.11.2021 11:00 - 13:15
6. sobota 27.11.2021 11:00 - 13:15
7. sobota 4.12.2021 11:00 - 13:15
8. sobota 11.12.2021 11:00 - 13:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- Utrwalenie wiadomości o znaczeniu pierwszej wiedzy i zrozumienia w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego w kontekście zawodowym;

- Przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie  instytucji międzynarodowego prawa handlowego, aktów prawa międzynarodowego oraz aktów prawa krajowego z wykorzystaniem omawianych na wykładzie metod i technik rozwiązań kazusów.

- Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania konkretnych i abstrakcyjnych problemów i korzystania z tekstów źródłowych, którego efektem końcowym będzie przygotowanie dokumenty dotyczące przedsiębiorstw.

- Zmotywowanie do rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji na temat zrozumienia, umiejętności i działań z klientami w sferze handlu międzynarodowego.

Tematyka kursu

- Ustalenie pojęć: międzynarodowe prawo handlowe, działalność gospodarcza,

- Ustalenie pojęcia weksel i czek

- Opis i wyjaśnienie podstawowych form prawnych niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

- Określenie głównych technik, metod i narzędzi organizatorskich dla podejmowania działania związanych z propagowaniem działalności eksportowo-importowej.

- Ustalenie głównych zasad składania umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.

- Wybór najkorzystniejszej umowy licencyjnej.

-  Określenie tematu pisemnych prac w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych w międzynarodowym prawie handlowym.

   
   
   
 

Efekty uczenia się

- Wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące międzynarodowego prawa handlowego.

- Rozróżnia i analizuje podstawowe regulacji, akty prawa międzynarodowego oraz akty prawa krajowego oraz kontrakty i jest w stanie podejmować decyzje które mają konsekwencje w codziennym życiu.

- Rozróżnia umiejętności krytycznego myślenia, takich jak analiza, ustalanie priorytetów, kategoryzowanie, ocenianie i porównywanie dla rozwiązania problemów z zakresu międzynarodowego prawa handlowego i literatury z uwzględnieniem uregulowań prawnych.

- Potrafi wykorzystywać wiedzę o prawie handlowym w działalności gospodarczej.

- Obserwuje i analizuje  zawarcie umowy sprzedaży towarów.

- Proponuje wykorzystania technik, metod i narzędzi organizatorskich dla podejmowania działania związanych z propagowaniem działalności eksportowo-importowej.

Metody pracy

Wykład, obserwacja i dyskusja , prace pisemne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.