Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Migracje i migranci

Prowadzący: dr hab. Jakub Isański


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.01.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 25.01.2018 16:45 - 18:15
3. czwartek 1.02.2018 16:45 - 18:15
4. czwartek 8.02.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 15.02.2018 16:45 - 18:15
6. czwartek 22.02.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 1.03.2018 16:45 - 18:15
8. czwartek 8.03.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 15.03.2018 16:45 - 18:15
10. czwartek 22.03.2018 16:45 - 18:15
11. czwartek 29.03.2018 16:45 - 18:15
12. czwartek 5.04.2018 16:45 - 18:15
13. czwartek 12.04.2018 16:45 - 18:15
14. czwartek 19.04.2018 16:45 - 18:15
15. czwartek 26.04.2018 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przedstawienie uczestnikom wykładów zagadnień związanych ze społecznymi aspektami migracji współczesnych: przyczyn, przebiegu i konsekwencji; wykłady będą ilustrowane przykładami dotyczącymi polskich migracji w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem migracji jako czynnika kształtującego życie społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne w Europie.

Tematyka kursu

Społeczne, kulturowe i gospodarcze aspekty migracji.

Efekty kształcenia

uczestnik:

  • wie, jakie są najważniejsze rodzaje migracji współczesnych (od początków XX wieku), w jaki sposób wpływają one na przemiany życia społecznego, politycznego i kulturowego;
  • potrafi analizować dane dotyczące ilościowego charakteru migracji, wskazać najważniejsze przyczyny oraz skutków różnych rodzajów migracji;
  • rozumie złożoność współczesnych procesów migracyjnych zachodzących w skali globu, kontynentu i Polski, ich wzajemne powiązania i zależności.

Metody pracy

wykład interaktywny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

prezentacja przygotowana przez studenta na jeden z tematów wykładów, w prezentacji powinny się znaleźć: 1) wstęp teoretyczny z omówieniem wybranych zagadnień, 2) przykład z życia społecznego obrazujący wybrane zjawisko, 3) podsumowanie: omówienie i autorski komentarz

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów