Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Mikroorganizmy w ochronie roślin

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Edyta Konecka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 16:30 - 18:00
2. wtorek 8.11.2022 16:30 - 18:00
3. czwartek 17.11.2022 16:30 - 18:00
4. wtorek 22.11.2022 16:30 - 18:00
5. wtorek 29.11.2022 16:30 - 18:00
6. wtorek 6.12.2022 16:30 - 18:00
7. wtorek 13.12.2022 16:30 - 18:00
8. wtorek 20.12.2022 16:30 - 17:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

1. Przekazanie wiedzy z zakresu użyteczności mikroorganizmów w ochronie roślin.

2. Przekazanie wiedzy o budowie, sposobie działania i zastosowaniu wytwarzanych przez drobnoustroje czynników, które wykorzystuje się w ochronie roślin.

3. Przekazanie wiedzy o biologicznych i biotechnicznych środkach ochrony roślin opartych na mikroorganizmach.

4. Zapoznanie z zagadnieniem ochrony roślin z wykorzystaniem metod biologicznych w Integrowanej Ochronie Roślin.

5. Nabycie umiejętności zaplanowania i wykonania badania laboratoryjnego określania aktywności biologicznej czynników owadobójczych wobec szkodników upraw.

6. Przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: (1) Mikroorganizmy w biologicznej ochronie roślin; (2) Budowa, sposób działania i zastosowanie czynników wytwarzanych przez mikroorganizmy i stosowanych w ochronie roślin; (3) Handlowe biopreparaty oparte na mikroorganizmach, ich skład, mechanizm działania i zastosowanie; (4) Wady i zalety stosowania biologicznych środków ochrony roślin; (5) Rośliny transgeniczne zawierające geny mikroorganizmów; (6) Integrowana Ochrona Roślin; (7) Ocena aktywności owadobójczych preparatu opartego na toksynach bakteryjnych dla roślinożernych szkodników owadzich.

Efekty uczenia się

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie potrafił:
1. Wymienić gatunki mikroorganizmów oraz czynniki wytwarzane przez te drobnoustroje aktywne dla agrofagów.
2. Objaśnić budowę, sposób działania i zastosowanie w ochronie roślin czynników syntetyzowanych przez mikroorganizmy.
3. Wyliczyć ważne szkodniki i patogeny w uprawach roślin.
4. Wyliczyć środki ochrony roślin oparte na mikroorganizmach; scharakteryzować ich skład, sposób działania i zastosowanie.
5. Opisać wady i zalety stosowania w ochronie roślin biopreparatów opartych na drobnoustrojach.
6. Wytłumaczyć pojęcie "Integrowana Ochrona Roślin".
7. Przeprowadzić doświadczenie określenia aktywności preparatu opartego na toksynach bakteryjnych dla owadów oraz prawidłowo interpretować wyniki przeprowadzonych analiz.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną, warsztaty z pokazem wykonania eksperymentów w formie filmów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów