Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Mikroorganizmy w zdrowiu i chorobie człowieka

Prowadzący: dr hab. Sylwia Krzymińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.10.2017 18:15 - 19:45
2. czwartek 12.10.2017 18:15 - 19:45
3. czwartek 19.10.2017 18:15 - 19:45
4. czwartek 26.10.2017 18:15 - 19:45
5. czwartek 9.11.2017 18:15 - 19:45
6. czwartek 16.11.2017 18:15 - 19:45
7. czwartek 23.11.2017 18:15 - 19:45
8. czwartek 30.11.2017 18:15 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

 1. Wpływu mikroorganizmów kolonizujących przewód pokarmowy na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia i rozwój chorób
 2. Podstawowych zagadnień dotyczących wybranych bakteryjnych i wirusowych chorób infekcyjnych oraz ich mechanizmów
 3. Wiedzy dotyczącej profilaktyki zakażeń
 4. Analiz serologicznych i molekularnych wykorzystywanych w diagnostyce chorób zakaźnych

Tematyka kursu

Jelito człowieka stanowi najbardziej zagęszczony, bioróżnorodny i szybko zmieniający się bakteryjny ekosystem, zwany mikrobiotą. Na wykładzie zostanie omówiony wpływ mikrobioty jelitowej na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia oraz rozwój chorób przewodu pokarmowego i ogólnoustrojowych. Kolejne wykłady będą wprowadzeniem do tematyki chorób zakaźnych. Zostaną przedstawione aktualne problemy dotyczące starych i nowo pojawiających się patogenów. Omówione będą czynniki warunkujące chorobotwórczość bakterii oraz ich wpływ na komórki gospodarza.  Słuchacze będą zapoznani z zasadami profilaktyki chorób zakaźnych oraz metodami ich diagnostyki.

Efekty kształcenia

 

Po zakończeniu wykładów uczestnik:

 1. Rozumie zagadnienia dotyczące wpływu diety i innych czynników na mikrobiotę jelita i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
 2. Ma wiedzę dotyczącą czynników wirulencji wybranych bakterii chorobotwórczych oraz ich wpływu na organizm człowieka
 3. Wyjaśnia zasady profilaktyki przeciwzakaźnej i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego konieczne jest stosowanie szczepień ochronnych?”
 4. Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej chorób infekcyjnych

 

Metody pracy

Wykład otwarty i dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów