Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Mikroorganizmy w zdrowiu i chorobie człowieka

Prowadzący: dr hab. Sylwia Krzymińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 18:15 - 19:45
2. czwartek 30.03.2017 18:15 - 19:45
3. czwartek 6.04.2017 18:15 - 19:45
4. czwartek 13.04.2017 18:15 - 19:45
5. czwartek 20.04.2017 18:15 - 19:45
6. czwartek 27.04.2017 18:15 - 19:45
7. czwartek 4.05.2017 18:15 - 19:45
8. czwartek 11.05.2017 18:15 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

  1. Wpływu mikroorganizmów kolonizujących przewód pokarmowy na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia i rozwój chorób
  2. Podstawowych zagadnień dotyczących wybranych bakteryjnych i wirusowych chorób infekcyjnych oraz ich mechanizmów
  3. Wiedzy dotyczącej profilaktyki zakażeń
  4. Analiz serologicznych i molekularnych wykorzystywanych w diagnostyce chorób zakaźnych

 

Tematyka kursu

Jelito człowieka stanowi najbardziej zagęszczony, bioróżnorodny i szybko zmieniający się bakteryjny ekosystem, zwany mikrobiotą. Na wykładzie zostanie omówiony wpływ mikrobioty jelitowej na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia oraz rozwój chorób przewodu pokarmowego i ogólnoustrojowych. Kolejne wykłady będą wprowadzeniem do tematyki chorób zakaźnych. Zostaną przedstawione aktualne problemy dotyczące starych i nowo pojawiających się patogenów. Omówione będą czynniki warunkujące chorobotwórczość bakterii oraz ich wpływ na komórki gospodarza.  Słuchacze będą zapoznani z zasadami profilaktyki chorób zakaźnych oraz metodami ich diagnostyki. 

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładów uczestnik:

  1. Rozumie zagadnienia dotyczące wpływu diety i innych czynników na mikrobiotę jelita i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
  2. Ma wiedzę dotyczącą czynników wirulencji wybranych bakterii chorobotwórczych oraz ich wpływu na organizm człowieka
  3. Wyjaśnia zasady profilaktyki przeciwzakaźnej i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego konieczne jest stosowanie szczepień ochronnych?”
  4. Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej chorób infekcyjnych

 

Metody pracy

Wykład otwarty i dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.