Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Miłość, erotyka i seks w świecie starożytnym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Paweł Sawiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.10.2023 10:00 - 11:30
2. piątek 3.11.2023 10:00 - 11:30
3. piątek 10.11.2023 10:00 - 11:30
4. piątek 17.11.2023 10:00 - 11:30
5. piątek 24.11.2023 10:00 - 11:30
6. piątek 1.12.2023 10:00 - 11:30
7. piątek 8.12.2023 10:00 - 11:30
8. piątek 15.12.2023 10:00 - 11:30
9. piątek 5.01.2024 10:00 - 11:30
10. piątek 12.01.2024 10:00 - 11:30
11. piątek 19.01.2024 10:00 - 11:30
12. piątek 26.01.2024 10:00 - 11:30
13. piątek 2.02.2024 10:00 - 11:30
14. piątek 9.02.2024 10:00 - 11:30
15. piątek 16.02.2024 10:00 - 11:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi kategoriami źródeł starożytnych (teksty literackie, ikonografia), dotyczącymi szeroko rozumianej seksualności społeczeństw starożytnych, które poddane zostaną krytycznej analizie. Celem wykładu będzie ponadto przybliżenie słuchaczom różnych aspektów związanych z życiem rodzinnym oraz erotycznym społeczeństw starożytnych takich jak m.in. status kobiety, rola małżeństwa, prostytucja oraz homoerotyzm. Moim celem będzie również pokazanie istotnych różnic w podejściu kultur starożytnych do ludzkiej seksualności, w porównaniu do czasów współczesnych.

Tematyka kursu

  1. Rodzaje i specyfika źródeł, na podstawie których badamy obyczajowość seksualną społeczeństw starożytnych.
  2. Małżeństwo i pozycja kobiet w społeczeństwach starożytnego Bliskiego Wschodu (Egipt, Mezopotamia, Izrael) oraz w społeczeństwach starożytnej Grecji i Rzymu.

3. Prostytucja na starożytnym Bliskim Wschodzie oraz w świecie Greków i Rzymian.

4. Homoerotyzm w kulturach starożytnych. Historia i społeczeństwo.

5. Antyczne chrześcijaństwo wobec seksualności człowieka.

Efekty uczenia się

- znajomość różnorodnych kategorii źródeł starożytnych, dotyczących tematyki zajęć

- umiejętność krytycznej analizy tychże źródeł

- znajomość terminologii, związanej z problematyką zajęć

- wiedza na temat różnych aspektów związanych z życiem i obyczajowością erotyczną starożytnych społeczeństw

- znajomość różnic w podejściu kultur starożytnych do seksualności człowieka, w porównaniu do współczesnych społeczeństw.

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna materiału ikonograficznego, analiza wybranych tekstów źródłowych, dyskusja na temat wybranych zagadnień.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny z tematyki wykładów

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów