Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Miłość w kulturze starożytnych Greków i Rzymian

Prowadzący: dr Paweł Sawiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.02.2017 16:30 - 18:00
2. środa 8.02.2017 16:30 - 18:00
3. środa 15.02.2017 16:30 - 18:00
4. środa 22.02.2017 16:30 - 18:00
5. środa 1.03.2017 16:30 - 18:00
6. środa 8.03.2017 16:30 - 18:00
7. środa 15.03.2017 16:30 - 18:00
8. środa 22.03.2017 16:30 - 18:00
9. środa 29.03.2017 16:30 - 18:00
10. środa 5.04.2017 16:30 - 18:00
11. środa 12.04.2017 16:30 - 18:00
12. środa 19.04.2017 16:30 - 18:00
13. środa 26.04.2017 16:30 - 18:00
14. środa 10.05.2017 16:30 - 18:00
15. środa 17.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest pokazanie, jaki był stosunek starożytnych Greków i Rzymian do różnych form miłości, jaką rolę w ich świecie odgrywało małżeństwo, jaka była pozycja kobiety w rodzinie i jej status społeczny. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z różnymi kategoriami źrodeł antycznych (teksty literackie, papirusy, inskrypcje, źródła ikonograficzne), które rzucają cenne światło na temat rozmaitych aspektów związanych z życiem erotycznym starożytnych Greków i Rzymian.    

Tematyka kursu

Grecja

 I Kategorie i rodzaje miłości w ujęciu pisarzy greckich

 

II Małżeństwo i rodzina w świecie starożytnych Greków od Homera do okresu hellenistycznego

 • dlaczego Grecy zawierali małżeństwa?
 • zaręczyny
 • ceremonie małżeńskie
 • podział funkcji w małżeństwie
 • status kobiety w społeczeństwie greckim
 • problem wierności małżeńskiej
 • rozwody

III. Prostytucja

 • kategorie prostytutek (terminologia)
 • status prostytutek w społeczeństwie greckim
 • stosunek starożytnych Greków do prostytucji
 • hetery na sympozjonach

IV Pederastia

 • terminologia
 • źródła na temat pederastii (poezja, komedia, filozofia, mowy sądowe)
 • ujęcia greckiej pederastii w literaturze naukowej (Dover, Foucault, Davidson)
 • stosunek Greków do homoseksualizmu

V Sceny erotyczne i problem nagości w sztuce greckiej

 

VI Sny erotyczne i ich interpretacja przez Artemidora z Daldis

 

Rzym

I Małżeństwo i rodzina w świecie starożytnych Rzymian

a) powody zawierania małżeństw (wymiar polityczny)

b) zaręczyny

c) ceremonie ślubne

d) religijny wymiar małżeństwa

e) cudzołóstwo i jego konsekwencje (aspekt prawny)

f) rozwody

g) obraz małżeństwa w świetle tekstów moralistów rzymskich

h) małżeństwo chrześcijańskie

 

II Prostytucja w Rzymie

miejsca uprawiania prostytucji

status prawny prostytutek

stosunek Rzymian do prostytucji

 

III. Sceny erotyczne i problem nagości w sztuce rzymskiej

IV Homoseksualizm w starożytnym Rzymie

Efekty kształcenia

- zdobycie wiedzy na temat różnych aspektów miłości i jej znaczenia w życiu starożytnych Greków i Rzymian

-  znajomość i umiejętność krytycznej analizy różnorodnych kategorii źródeł antycznych dotyczących problematyki zajęć

Metody pracy

 • analiza i krytyczna interpretacja różnych rodzajów źródeł antycznych dnoszących się do kwestii miłości antycznej
 • prezentacje mulitmedialne
 • dyskusja ze słuchaczami 

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.