Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Mitologia Bałtów

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl, dr Justyna Prusinowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 25.03.2017 10:00 - 13:15
2. sobota 1.04.2017 10:00 - 13:15
3. sobota 8.04.2017 10:00 - 13:15
4. sobota 22.04.2017 10:00 - 13:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie Słuchaczy z mitologią Bałtów, która w Polsce jest mało znana, a stanowi waży element mozaiki systemów religijnych Europy przedchrześcijańskiej. Odkrywanie obecności wątków mitologicznych w folklorze litewskim i łotewskim.

Tematyka kursu

Świat wierzeń dawnych Bałtów przybliżony zostanie poprzez następujące tematy:

  1. Charakterystyka wierzeń bałtyckich. Przegląd źródeł historycznych. Krótko o folklorze.
  2. Kosmologia czyli bałtycki świat wynurza się z wód. Bogowie: lit. Dievas / łot. Dievs i lit. Velnias / łot. Velns.
  3. Bóg grzmotu czyli lit. Perkūnas / łot. Perkons. Obraz gromowładnego w źródłach historycznych, folklorystycznych i na tle innych europejskich bóstw nieba.
  4. Miejsca kultu, miejsca święte. Świątynia Romowe w źródłach historycznych i w literaturze.
  5. Bogini Laima daje szczęście.
  6. Lauma złości się w czwartek.
  7. Smok z koguciego jaja. Duchy domowe i demony.
  8. Podsumowanie i uporządkowanie wiedzy o mitologii Bałtów. Zestawienie funkcji bogów bałtyckich.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu Słuchacze posiadać będą podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat religii i mitologii Bałtów oraz przekazujących o niej wiedzę źródłach historycznych i folklorystycznych; znać będą imiona, funkcje, obszary działania oraz atrybuty kilku najważniejszych bogów, bogiń, duchów i demonów; będą potrafili wymienić i objaśnić główne, związane z mitologią Bałtów zagadnienia; będą potrafili wskazać analogie dla bogów bałtyckich w innych systemach religijnych; będą świadomi użyteczności folkloru – główne bajek i pieśni, w badaniach nad mitologią; zyskają ogólną wiedzę na temat folkloru litewskiego i łotewskiego; nauczą się kilku słów i zwrotów w językach litewskim i łotewskim.

Metody pracy

Wykład (prezentacja multimedialna), wspólne analizowanie tekstów folklorystycznych, zapoznanie z literaturą przedmiotu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.