Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Moda i styl życia w życiu obyczajowym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Bełkot


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:30 - 19:45
2. czwartek 13.04.2023 17:30 - 19:45
3. czwartek 20.04.2023 17:30 - 19:45
4. czwartek 27.04.2023 17:30 - 19:45
5. czwartek 11.05.2023 17:30 - 19:45
6. czwartek 18.05.2023 17:30 - 19:45
7. czwartek 25.05.2023 17:30 - 19:45
8. czwartek 1.06.2023 17:30 - 19:45
9. czwartek 15.06.2023 17:30 - 19:45
10. czwartek 22.06.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Obyczaje służą regulowaniu działań społecznych, tym samym ich aktualne postacie obowiązują wszystkich członków danej grupy społecznej na mocy panującej tradycji. Charakteryzują się tym, że starają się narzucać zawsze i wszędzie to samo działanie, według tego samego schematu. W obrębie kultury zachodniej wykształciły się jednak zachowania odrzucające nudę i monotonię obyczaju na rzecz realizacji potrzeb indywidualizujących, kreacji jednostkowych sposobów ekspresji. Mowa tu o modzie. Dotyczy ona wszelkich dających się dostrzec zewnętrznych wyróżników takich chociażby jak strój, meble, jedzenie, rozrywki, hobby, a współcześnie gadżety np. elektroniczne. Wiążę się to bezpośrednio z powstaniem i rozwojem kultury konsumpcyjne i to w niej nabiera ona swojego największego znaczenia. Kluczowe są tu kwestie związane z symboliką marki i logo. Moda zbiega się ze stylem życia, który stanowi jednostkową drogę wyboru różnych mód, ale w oparciu o jakieś idee, np. zdrowego trybu życia, ekologii, samorozwoju. Współcześnie, wraz z globalnym wzrostem zamożności licznych społeczeństw, moda i styl życia wypełniają życia codziennego praktycznie każdego z nas. Ich dostrzegalny rozwój powoduje, że niektórzy badacze mówią aktualnie o swego rodzaju „rządach mody i stylu życia”. Dotyczy to jednak wyłącznie wysoko rozwiniętych społeczeństw konsumpcyjnych, ponieważ reszta łączy ją z własną tradycją obyczajową. Warto zatem przyjrzeć się historii powstania i rozwoju mody i stylu życia. Zobaczyć jak wyglądają ich aktualne formy manifestacji np. w ubiorze, kulinariach, turystyce itd.. Przyjrzeć się jak funkcjonują w praktyce każdego z nas, a że sami jesteśmy w obrębie ich wpływu, sprawdzić jak oddziałują na nasze myślenie i działanie.

Tematyka kursu

Sposoby rozumienia mody i stylu życia.

Historia powstania i rozwoju mody i stylu życia.

Obyczaj a moda i styl życia.

Rola kultury konsumpcyjnej w formowaniu się mody i stylu życia.

Funkcja mody i stylu życia w gospodarce.

Marka i logo.

Opisy świata mody na przykładach.

Style życia w kulturze.

Styl życia a sposób życia.

Przykłady stylów życia.

Znaczenie i specyfika mody i stylu życia w codziennych wyborach i praktykach.

Efekty uczenia się

Słuchacz poznaje definicje mody i stylu życia oraz potrafi się nimi trafnie posługiwać.

Zapoznaje się z historyczno-kulturowymi postaciami mody i stylu życia.

Pojmuje mechanizmy ich zmiany tak globalnie, jak i lokalnie.

Rozumie znaczenia mody i stylu w kulturze.

Widzi ich znaczenie w ekonomii konsumpcyjnej.

Trafnie odczytuje symbolikę marki i logo.

Potrafi podać przykłady mody i je właściwie scharakteryzować.

Umie opisać poszczególne style życia.

Posiada pogłębioną refleksję na temat mody i stylu życia w całokształcie życia społeczno-kulturowo-ekonomicznego.

Metody pracy

Wykład z prezentacjami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Prezentacja