Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Modlitwa chrześcijańska a dążenie do pełni życia w Bogu

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 16:30 - 18:00
2. wtorek 31.01.2023 16:30 - 18:00
3. wtorek 7.02.2023 16:30 - 18:00
4. wtorek 14.02.2023 16:30 - 18:00
5. wtorek 21.02.2023 16:30 - 18:00
6. wtorek 28.02.2023 16:30 - 18:00
7. wtorek 7.03.2023 16:30 - 18:00
8. wtorek 14.03.2023 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zapoznanie z teologią i praktyką modlitwy oraz jej roli w chrześcijańskim dążeniu do pełni życia w Bogu.

Tematyka kursu

chrześcijańskie życie duchowe w zarysie, modlitwa – jej natura, uzasadnienie, rodzaje i formy modlitwy, walka modlitwy, jej owoce w życiu duchowym.

Efekty uczenia się

znajomość natury chrześcijańskiej modlitwy i jej praktycznej realizacji oraz znaczenia w dążeniu do pełni życia duchowego; nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się podczas modlitwy.

Metody pracy

wykład i dyskusja, rozwiązywanie konkretnych przypadków.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zastosowanie jej w konkretnych przypadkach.