Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

MS Excel jako narzędzie analizy statystycznej

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 25.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 31.03.2022 17:30 - 20:30
2. czwartek 7.04.2022 17:30 - 20:30
3. czwartek 14.04.2022 17:30 - 20:30
4. czwartek 21.04.2022 17:30 - 20:30
5. czwartek 28.04.2022 17:30 - 20:30
6. czwartek 5.05.2022 17:30 - 20:30
7. czwartek 12.05.2022 17:30 - 20:30
8. czwartek 19.05.2022 17:30 - 18:00

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami statystycznymi i ich praktyczne zastosowanie do analizy danych finansowych, demograficznych, przyrodniczych czy ankietowych z wykorzystaniem popularnego a zarazem relatywnie prostego narzędzia Microsoft Excel.

Duży nacisk położony zostanie na umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. Istotnym elementem zajęć będzie także nauka formułowania wniosków z uwzględnieniem specyfiki danych.

Tematyka kursu

 1. Zmienna losowa i jej charakterystyki.
 2. Prawdopodobieństwo o rozkład prawdopodobieństwa
 3. Estymatory charakterystyk zmiennych losowych
 4. Analiza zależności – korelacja i regresja
 5. Testowanie hipotez statystycznych
 6. Najpopularniejsze testy parametryczne i nieparametryczne

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Posługuje się podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa.
 2. Wymienia podstawowe metody analizy statystyki opisowej,

Umiejętności:

 1. opisuje próbę statystyczną za pomocą statystyk opisowych z wykorzystaniem programu Excel,
 2. przeprowadza analizę korelacji Pearsona i Spearmana z wykorzystaniem programu Excel i potrafi na jej podstawie zidentyfikować występujące w przestrzeni danych zależności,
 1. Przeprowadza analizę regresji liniowej i nieliniowej w programie Excel. Ocenia dopasowanie modelu regresji,
 2. Przeprowadza podstawowe testy statystyczne,
 3. Interpretuje wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej.
 4. Formułuje wnioski z uwzględnieniem specyfiki danych.

Metody pracy

Prezentacja z przykładami. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu MS Excel.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny z zadań wykonywanych na komputerze.