Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Muzyka klasyczna ciekawsza niż myślisz

Prowadzący: dr Beata Michalak-Konieczna


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.10.2021 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 8.11.2021 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 15.11.2021 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 22.11.2021 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 29.11.2021 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 6.12.2021 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 13.12.2021 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 20.12.2021 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 3.01.2022 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 10.01.2022 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 17.01.2022 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 24.01.2022 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 31.01.2022 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 7.02.2022 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 14.02.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- zapoznanie słuchacza z najważniejszymi formami muzycznymi, wielkimi dziełami muzyki na przestrzeni dziejów, charakterystyką wybranych epok i stylów muzycznych,

 - rozwijanie umiejętności analitycznego słuchania muzyki

Tematyka kursu

Muzyka a forma

Muzyka a wykonawstwo

Muzyka a emocje

Muzyka a natura

Muzyka a religia

Muzyka a inne sztuki

Muzyka a reklama

Muzyka a relaks i terapia

Humor w muzyce

Muzyka klasyczna  a jazz i pop

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

- wzbogaca swoją wiedzę w zakresie wybranych epok historycznych w muzyce, stylów, form muzycznych i wykonawstwa muzycznego,

- rozpoznaje słuchowo proste formy muzyczne,

- poznaje wybraną literaturę muzyczną,

Metody pracy

pokaz multimedialny, wykład, wykład konwersatoryjny, percepcja muzyki, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny- rozmowa na temat zagadnień omawianych w trakcie kursu.