Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Myślenie polityczne Polaków, w przeszłości i obecnie

Prowadzący: Prof. zw. dr hab Karol Olejnik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 16:30 - 18:00
2. czwartek 30.03.2017 16:30 - 18:00
3. czwartek 6.04.2017 16:30 - 18:00
4. czwartek 13.04.2017 16:30 - 18:00
5. czwartek 20.04.2017 16:30 - 18:00
6. czwartek 27.04.2017 16:30 - 18:00
7. czwartek 4.05.2017 16:30 - 18:00
8. czwartek 11.05.2017 16:30 - 18:00
9. czwartek 18.05.2017 16:30 - 18:00
10. czwartek 25.05.2017 16:30 - 18:00
11. czwartek 1.06.2017 16:30 - 18:00
12. czwartek 8.06.2017 16:30 - 18:00
13. czwartek 22.06.2017 16:30 - 18:00
14. czwartek 29.06.2017 16:30 - 18:00
15. czwartek 6.07.2017 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Ukazanie kształtowania się postaw politycznych społeczeństwa polskiego na przestrzeni naszej historii. Przekazanie wiedzy na temat kształtowania się w Polsce myślenia politycznego wraz z całokształtem uwarunkowań (ekonomicznych, społecznych, kulturowych)

Tematyka kursu

Definicja myślenia politycznego (jednostki i zbiorowości) i jego uwarunkowania; ustrój państwa a warunki aktywności politycznej społeczeństwa (od Rzeczpospolitej szlacheckiej do państwa demokratycznego); myślenie polityczne szlachty; społeczeństwo bez państwa (myślenie polityczne społeczeństwa polskiego w okresie rozbiorów); partie polityczne i ich rola w kształtowaniu myślenia politycznego; kierunki myślenia politycznego społeczeństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego; dylematy postaw politycznych w Polsce po roku 1945; myślenie polityczne współczesnego społeczeństwa polskiego

Efekty kształcenia

Ukazanie zależności pomiędzy interesem państwa a polityczną aktywnością społeczeństwa. Pomiędzy interesem jednostki a interesem zbiorowości  Umiejętność krytycznej oceny decyzji decydentów politycznych w przeszłości i współcześnie. Ukształtowanie przekonania o konieczności aktywności politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego.

Metody pracy

wykład -konwersatorium

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.