Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Na cienkim lodzie. Wpływ zmian klimatu na kriosferę świata

Prowadzący: dr Jakub Małecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:00 - 20:15
2. środa 29.03.2017 18:00 - 20:15
3. środa 5.04.2017 18:00 - 20:15
4. środa 12.04.2017 18:00 - 20:15
5. środa 19.04.2017 18:00 - 20:15
6. środa 26.04.2017 18:00 - 20:15
7. środa 10.05.2017 18:00 - 20:15
8. środa 17.05.2017 18:00 - 20:15
9. środa 24.05.2017 18:00 - 20:15
10. środa 31.05.2017 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami i problemami kriologii ze szczególnym uwzględnieniem lodowców,
 • uświadomienie roli i wrażliwości kriosfery w ziemskim systemie przyrodniczym oraz wpływu człowieka na klimat i kriosferę
 • zwiększenie świadomości związanej z wpływem człowieka na klimat i jego skutkami

Tematyka kursu

 • Przyczyny zmian klimatu w dawnych epokach geologicznych
 • Efekt cieplarniany, naturalne i antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych
 • Zmiany klimatu w XX i XXI wieku
 • Wieloletnia zmarzlina – rola w przyrodzie, cykl węglowy, wzrost temperatury zmarzliny, konsekwencje tajania dla lokalnych społeczności i reszty świata
 • Lód morski – rola w przyrodzie, proces powstawania, zmiany zasięgu paku lodowego i ich przyczyny i skutki w Arktyce i Antarktyce
 • Śnieg – rola w przyrodzie, proces powstawania, właściwości śniegu, zmiany pokrywy śnieżnej na świecie w ostatnich dekadach
 • Historia zlodowaceń Ziemi w geologicznej skali czasu – przyczyny zlodowaceń i interglacjałów, pamiątki po dawnych lądolodach zapisane w skałach i rzeźbie powierzchni
 • Współczesne zlodowacenie świata, klasyfikacje lodowców
 • Bilans masy, powstawanie i zanikanie lodowców, główne procesy przyrastania i ubytku lodu, procesy sterujące topnieniem, bilans cieplny powierzchni lodu
 • Lodowce "ciepłe", zimne i mieszane – zróżnicowanie termiczne lodowców, rola termiki w ogólnym funkcjonowaniu lodowca i jej zmiany
 • Pochodzenie wody w lodowcach, cyrkulacja wody i odpływ, wpływ wody na ruch lodu
 • Procesy płynięcia lodu: deformacja i poślizg, lodowce aktywne i szarżujące
 • Interakcje lód-klimat, rola lodu w kształtowaniu klimatu i wpływ klimatu na lód
 • Interakcje lód-ocean, lodowce uchodzące do morza, góry lodowe, rozpad lodowców szelfowych, współczesne zmiany lądolodu Antarktydy

Efekty kształcenia

 • Rozumienie roli kriosfery (śniegu, wieloletniej zmarzliny, lodu morskiego i lodowców) w systemie przyrodniczym Ziemi
 • Rozumienie wzajemnych interakcji i sprzężeń zwrotnych między kriosferą, klimatem i oceanem
 • Rozumienie przyczyn i konsekwencji współczesnych zmian kriosfery
 • Znajomość scenariuszy zmian kriosfery w XXI wieku w oparciu o scenariusze zmian klimatu uwzględniające różną intensywność oddziaływania człowieka

Metody pracy

wykład akademicki, pokazy multimedialne (materiały video, animacje)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny